Listy Chopina Listy Chopina

Do Ernesta Canut w Palmie

Marsylia, 28 marca 1839

Nadawca: Fryderyk Chopin (Marsylia)

Adresat: Canut Ernest (Palma)


Szanowny Panie. Przeszło miesiąc temu otrzymałem od Pleyela list w sprawie pianina. Zwlekałem z odpowiedzią, gdyż ciągle spodziewałem się wiadomości od Pana — i teraz właśnie mu odpowiedziałem, że Pan nabył pianino za sumę tysiąca dwustu franków. Ponieważ już zupełnie powróciłem do zdrowia, niezwłocznie opuszczę Marsylię; ze względu na to, że nie jadę wprost do Paryża, czuję się w obowiązku prosić, by Pan zechciał, dla uniknięcia zwłoki, skierować zapłatę wprost do Paryża do firmy C. Pleyel et Cie, rue de Rochechouard Nr 20; są już uprzedzeni. Proszę Pana o przyjęcie zapewnienia o głębokim szacunku. F. Chopin.


Oryginał:
Marseille, le 28 mars 1839 Monsieur, II y a plus d'un mois que j'ai reçu une lettre de Pleyel relativement au piano. J'ai retardé ma réponse espérant toujours recevoir de Vos nouvelles et je viens seulement de lui répondre que vous avez fait l'acquisition de cet instrument moyennant douze cent francs. Ma santé étant tout à fait rétablie, je quitterai Marseille incésse-ment et n'allant pas directement à Paris je crois de mon devoir de vous prier pour empêcher tout retard, de vouloir bien pour le payement vous adresser à Paris à Mr C. Pleyel et C-nie, rue de Roche-chouard No 20, qui sont avertis. Agréez, Monsieur, je vous prie, l'assurance de mes sentiments distingués. F. Chopin.
Nadawca Adresat