Listy Chopina Listy Chopina

Do Kamila Pleyela w Paryżu

Valdemosa koło Palmy, 22 stycznia 1839

Nadawca: Fryderyk Chopin (Valdemosa)

Adresat: Pleyel Camille (Paryż)


Drogi Przyjacielu. Przesyłam Panu nareszcie moje Preludia dokończone na Pańskim pianinie, które nadeszło w jak najlepszym stanie — nie zaszkodziło mu ani morze, ani niepogoda, ani urząd celny w Palmie. Poleciłem Fontanie, żeby wręczył Panu mój rękopis. Chcę dostać za niego na Francję i Anglię tysiąc pięćset franków. Probst, jak Panu wiadomo, nabył za tysiąc franków własność dla Haertla w Niemczech. Nie mam żadnych zobowiązań wobec Wessla w Londynie; on może zapłacić drożej. Proszę przy sposobności posłać te pieniądze Fontanie; nie chcę ściągać tu należności od Pana, ponieważ nie znam żadnego bankiera w Palmie. Skoro już Pan, Najdroższy, chciał wziąć na siebie tę pańszczyznę i zostać moim wydawcą, muszę Pana uprzedzić, że są jeszcze do pańskiej dyspozycji manuskrypty: 1-o Ballada (objęta również umową z Probstem na Niemcy). Za tę Balladę chciałbym dostać tysiąc franków na Francję i Anglię. 2-o dwa Polonezy (z których Pan zna jeden, A-dur) — za nie żądam tysiąc pięćset franków na wszystkie kraje kuli ziemskiej. 3-o Trzecie Scherzo — ta sama cena, co za Polonezy, na całą Europę. Jeśli Pan chce, zacznie się to wszystko co miesiąc sypać Panu na głowę, aż do powrotu autora, który powie Panu wówczas więcej, niż potrafi napisać. Wiadomości o Panu miałem tylko za pośrednictwem Fontany; napisał mi, że Pan się lepiej czuje. Poczta tutejsza jest cudownie zorganizowana. Na list od moich z Warszawy czekam już trzy miesiące! A jak się miewa pańska rodzina, jak zdrowie pani Pleyel, państwa Denoyers? Proszę im złożyć ode mnie najlepsze życzenia na rok 39. Czekam listu od Pana, choćby małego, malutkiego i kocham Pana jak zawsze. Szczerze oddany FF. Chopin. Proszę wybaczyć ortografię. Valdemosa koło Palmy, 22 stycznia 1839 Spostrzegłem, że nie podziękowałem Panu jeszcze za pianino i że piszę tylko o pieniądzach. — Stanowczo jestem człowiekiem interesu! [Dopisek obcą ręką: „odpowiedziano 19 marca 1839".]


Oryginał:
Cher ami, Je vous envoyé enfin mes Préludes — que j'ai fini sur votre pianino arrivé dans le meilleur état possible malgré la mer et le mauvais temps et la douane de Palma. J'ai chargé Fontana de vous remettre mon manuscrit. — J'en veux mille cinq cents francs pour la France et l'Angleterre. — Probst, comme vous le savez, en a pour mille francs la propriété pour Haertel en Allemagne. Je suis libre d'engagement avec W e s s e 1 à Londres; il peut payer plus cher. Quand vous y penserez, vous remettrez l'argent à Fontana — je ne veux pas tirer sur vous ici parce que je ne connais pas de banquier à Palma. Puisque vous avez voulu, chérissime, prendre la corvée d'être mon éditeur, il faut que je vous avertisse qu'il y a encore des manuscrits à vos ordres. I-mo La Ballade (qui entre encore dans les engagements Probst pour l'Allemagne). Cette Ballade — j'en veux mille fr. pour la France et l'Angleterre. — 2-o Deux Polonaises (dont vous connaissez une en la) — j'en veux mille cinq cents francs pour tous les pays du globe. — 3-o Un 3-me Scherzo, même prix que les Polonaises pour toute l'Europe. Cela vous arrivera sur le dos si vous le voulez de mois en mois jusqu'à l'arrivée de l'auteur qui vous dira plus qu'il ne sait écrire. — Je n'ai eu de vos nouvelles qu'indirectement par Fontana qui m'a écrit que vous alliez mieux. — Les postes sont ici d'une or ganisation merveilleuse. J'attends 3 mois une lettre des miens de Varsovie! — Et les vôtres? — Mme Pleyel? — Mr et Mme Denoyers? Dites leur tous les meilleurs souhaits pour l'année 39. J'attends une lettre de vous — toute petite, toute petite — et vous aime comme toujours. Votre tout dévoué FF. Chopin. Pardonnez moi mon orthographe. Valdemosa, près Palma, 22 Janv. 1839 Je m'apperçois que je ne vous ai pas remercié pour le piano — et que je ne vous parle que de l'argent. — Décidément je suis un homme d'affaires! [Dopisek obcą ręką: „répondu 19 Mars 1839".]
Nadawca Adresat