Listy Chopina Listy Chopina

Do Wojciecha Grzymały w Paryżu

[Paryż, latem 1838]

Nadawca: Fryderyk Chopin (Paryż)

Adresat: Grzymała Wojciech (Paryż)


[Paryż, latem 1838]

Moje Kochanie, muszę Cię gwałtem widzieć dziś, choć w nocy, o 12 albo 1. Nie bój się żadnych ambarasów dla Ciebie, Kochanie. Wiesz, że umiem zawsze cenić Twoje serce. Idzie tu o poradę dla mnie.

Twój
Ch
.

Nadawca Adresat