Listy Chopina Listy Chopina

Teresa Wodzińska do Fr. Chopina w Paryżu

[Służewo, wiosna 1838]

Nadawca: Wodzińska Teresa (Służewo)

Adresat: Fryderyk Chopin (Paryż)


Daruj, dobry Fryderyku, że tak przerywam Twoje milczenie, ale potrzebaże dowiedzieć się o zdrowiu Twoim. Tej zimy widywałam często rodziców Twych i siostry; zdrowi wszyscy. Ojciec troszkę kaszle. Mam jeszcze prośbę do Ciebie, a ta jest, abyś w Paryżu zachęcił do przedrukowania Śpiewów Niemcewicza, teraz tych tu za żadne pieniądze nie dostanie. Muzykę do nich inną zróbcie, sztychy piękne, a będzie odbyt niesłychany, bo w Poznańskiem każdy kupi. Twoją gorliwością pewno wiele dokażesz i ja będę miała nadzieję, że mnie odpiszesz, czyli projekt mój przyjęty lub nie, a nade wszystko, czyli zdrowie Twoje w dobrym stanie i jakiego obwodu jest Twoja osoba. Niech Cię Bóg błogosławi, T. W.

Nadawca Adresat