Listy Chopina Listy Chopina

Do Wojciecha Grzymały w Paryżu

[Palma], 3 grudnia [1838]

Nadawca: Fryderyk Chopin (Palma)

Adresat: Grzymała Wojciech (Paryż)


Moje kochanie, odeślij Fontanie list do Rodziców. Jestem kaszlący i krząkajacy, Ciebie kochający. Często Cię wspominamy. Żadnego jeszcze listu od Ciebie nie było. To kraj diabelski, co się poczt, ludzi i wygody tyczę. Niebo śliczne jak Twoja dusza; ziemia czarna jak moje serce. Kocham Cię zawsze. Ch. [Dopisek George Sand — Tłumaczenie] Kochany, czy otrzymujesz nasze listy? Pisaliśmy do Ciebie trzy czy cztery razy, niepokoi nas i smuci Twoje milczenie. Mamy jednak wiadomości od Marlianich. Najpewniejszym sposobem pisania do nas spośród wszystkich, których próbowaliśmy, jest adresowanie do panów Canuty Mugnerot w Palmie na Majorce, Wyspy Balearskie. W kopercie: dla pani G. S. Koniecznie należy opłacać aż do granicy. Chopin był dość cierpiący przez kilka ostatnich dni. Jest mu już znacznie lepiej, choć cierpi nieco z powodu zmian temperatury, które są tu częste. Będziemy mieli wreszcie kominek L'Homonda i niechaj Opatrzność czuwa nad nami, gdyż nie ma tu ani doktorów, ani lekarstw. Maurycy czuje się bardzo dobrze. Brak fortepianu martwi mnie bardzo ze względu na małego. Wynajął sobie jakiś miejscowy, który go więcej irytuje, aniżeli koi. Mimo wszystko pracuje. Za trzy dni zamieszkamy w pięknej Pustelni, wspaniale położonej. Kupiliśmy meble i oto jesteśmy posiadaczami na Majorce. Kraj jest zachwycający i jesteśmy szczęśliwi; niczego nam nie brak prócz Ciebie. Z bólem i osłupieniem dowiedzieliśmy się o nieszczęściu żony Mickiewicza. Mój Boże! Mój Boże! Możesz zawsze liczyć na mnie w sprawie wiadomego artykułu oraz drugiego dla wenty. Ale, niestety, nie skończyłam jeszcze Spiridiona. Nie mogę jeszcze pracować. Nie jesteśmy jeszcze urządzeni, nie mamy ani osła, ani sługi, ani wody, ani ognia, ani pewnego środka wysyłania rękopisów. Toteż zajmuję się kuchnią zamiast literaturą; nie wiem jeszcze, czy ostatnia przesyłka, którą wysłałam Bulozowi, doszła. Bądź tak dobry, zobacz się z nim i powiedz mu, że czwarta część Spiridiona wędruje do niego, jeśli jej już nie otrzymał. W Hiszpanii w chwili obecnej wielkie wrzenie. Być może, że wiozący Spiridiona nie mógł dotrzeć do Pirenejów. Komunikacja z Francją... [Dalszego ciągu brak.]


Oryginał:
[Dopisek George Sand] Cher, recevez-vous nos lettres? Nous vous avons écrit trois ou quatre fois, nous sommes inquiets et tristes de votre silence. Nous avons pourtant des nouvelles des Marliani. La manière la plus sûre de nous écrire parmi toutes celles que nous avons tâtées, est d'adresser à Mr. Canut y Mugnerot à Palma de Mallorca, Iles Balléares. Sous enveloppe: Pour M-me G. Sand. Affranchir jusqu'à la frontière indispensablement. Chopin a été assez souffrant ces jours derniers. Il est beaucoup mieux, mais il souffre un peu des variations de la température qui sont fréquentes ici. Nous allons avoir enfin une cheminée L'Homond et veuille la Providence veiller sur nous, car il n'y a ici ni médecins ni médecine. Maurice va très bien. L'absence du piano m'afflige beaucoup pour le petit. Il en a loué un indigène qui l'irrite plus qu'il ne le soulage. Malgré tout il travaille. Nous allons dans trois jours habiter notre belle Chartreuse dans un site magnifique. Nous avons acheté un mobilier et nous voici propriétaires à Mallorque. C'est un ravissant pays et nous sommes heureux; il ne nous manque que Vous. Nous avons appris avec douleur et consternation le malheur de la femme de Mickiewicz. Mon Dieu, mon Dieu! Vous pouvez toujours compter sur moi pour l'article en question et pour celui de la vente. Mais, hélas! je n'ai pas encore fini Spiridion. Je ne peux travailler encore. Nous ne sommes pas installés, nous n'avons ni âne, ni domestique, ni eau, ni feu, ni moyen sûr d'envoyer les manuscrits. Moyennant quoi, je fais la cuisine au lieu de faire de la littérature et ne sais encore si le dernier paquet que j'ai envoyé à Buloz est parvenu. Soyez assez bon pour le voir et pour lui dire que la 4-me partie de Spiridion voyage vers lui, si toutefois il ne l'a pas reçue. L'Espagne est fort troublée dans ce moment. Le porteur de Spiridion n'a peut-être pu arriver aux Pyrénées. Les communications avec la France qu'on nous avait [...]
Nadawca Adresat