Listy Chopina Listy Chopina

Do Kamila Pleyela w Paryżu

Palma, 21 listopada 1838.

Nadawca: Fryderyk Chopin (Palma)

Adresat: Pleyel Camille (Paryż)


Drogi Przyjacielu. Przyjechałem do Palmy, uroczy kraj — wieczna wiosna — drzewa oliwne, pomarańczowe, cytrynowe, palmy itd., itd. Moje zdrowie poprawiło się, a Pan jak się czuje? Przykro mi było wyjeżdżać nie wiedząc właściwie, co Panu jest. Proszę nie zostawiać mnie długo bez wiadomości — jestem tak daleko — i donieść mi, czy Pan już zupełnie wrócił do zdrowia. Proszę, niech mi Pan także napisze coś o swej rodzinie. Do widzenia, Najdroższy, wyrazy szacunku dla pańskiej Mamy i wiele uprzejmości dla Państwa Denoyers. Ch. Proszę listy adresować: WPan chargé des affaires étrangères à Marseille do przesłania na ręce P. Konsula Francji w Barcelonie (oraz w kopercie) do Pana Chopin w Palma de Mallorca. Fortepian jeszcze nie nadszedł. — Jak go Pan wysłał? przez Marsylię czy przez Perpignan? Marzę o muzyce, lecz nie gram — bo tu nie ma fortepianów... jest to dziki kraj pod tym względem.


Oryginał:
Palma, 21 9bre 1838 Cher ami, Je suis arrivé à Palma, pays délicieux — printemps perpétuel — oliviers, orangers, palmiers, citronniers, etc. etc. Ma santé se trouve mieux — et la vôtre? — J'ai eu le chagrin de partir sans savoir positivement comment je vous laissai. — Ne me laissez pas longtemps si loin de vous sans savoir si vous êtes tout à fait rétabli. — Dites moi aussi quelque chose sur les vôtres. Adieu, Chérissime, mes respects à votre Maman et milles belles choses à Mme et Mr Denoyers. Ch. Adressez vos lettres: À M. le chargé des Affaires étrangères à Marseille, pour faire passer à Mr le Consul de France à Barcellone (et sous enveloppe) à Mr Chopin à Palma de Mallorca. Mon piano n'est pas encore arrivé. — Comment l'avez vous envoyé? par Marseille ou par Perpignan. Je rêve musique mais je n'en fais pas — parce que ici on n'a pas de pianos... c'est un pays sauvage sous ce rapport.
Nadawca Adresat