Listy Chopina Listy Chopina

Maria d'Agoult do Fr. Chopina w Paryżu

23 stycznia [1838?]

Nadawca: d'Agoult Marie

Adresat: Fryderyk Chopin (Paryż)


Czy Pan o mnie zupełnie zapomniał? Nie chcę tak myśleć, a przede wszystkim chcę mieć nadzieję, że pewność sprawienia mi bardzo wielkiej przyjemności skłoni Pana do znalezienia któregoś wieczoru kwadransa, który by mi Pan ofiarował. Nie wychodzę nigdy wieczorem i byłabym bardzo wdzięczna, gdyby dobra myśl zatrzymała Pana przed numerem 39 rue Godot w jednej z tych chwil, w których nie liczymy się skrupulatnie z czasem. Żegnam Pana, mam nadzieję, że do widzenia, i to wkrótce. Hrabina d'Agoult 23 stycznia [1838?]


Oryginał:
Est-ce que vous m'avez tout à fait oubliée, Monsieur? Je ne veux pas le croire, et surtout je veux espérer que la certitude de me faire un très grand plaisir vous fera quelquefois trouver un quart d'heure dans vos soirées pour me le donner. Je ne sors jamais le soir et je vous saurais bien gré de la bonne pensée qui vous arrêtera au numérd 39 de la rue Godet, à une de ces heures où l'on n'examine jpas rigoureusement l'emploi de son temps. Adieu, Monsieur, à revoir, j'espère, et bientôt. Comtesse d'Agoult, 23 janvier
Nadawca Adresat