Listy Chopina Listy Chopina

Do Augusta Franchomme w Paryżu

[Paryż, 1837]

Nadawca: Fryderyk Chopin (Paryż)

Adresat: Franchomme August (Paryż)


Odpowiedziałem Ci do Wersalu, że Cię oczekuję dzisiejszego wieczoru o godz. 8 i 1/2. Ch.


Oryginał:
J'ai te répondu àVersailles que je t'attends ce soir à 8 h 1/2. Ch.
Nadawca Adresat