Listy Chopina Listy Chopina

Jakub Fromental Halévy do Fr. Chopina w Paryżu

[Paryż, bez daty]

Nadawca: Halévy Jakub Fromental (Paryż)

Adresat: Fryderyk Chopin (Paryż)


Mój drogi Chopinie, jeżeli wychodzisz dziś rano, wstąp łaskawie na chwilę do mnie; mam z Tobą do pomówienia. Jeżeli nie wychodzisz, przyjdę do Ciebie. Słówko odpowiedzi. F. Halévy. Środa


Oryginał:
Mon cher petit Chopin, Si vous sortez ce matin, faites-moi la grâce de venir me voir un moment, j'ai à causer avec vous. Si vous ne sortez pas, c'est moi qui irai vous trouver. Un mot de réponse. F. Halévy. Mercredi
Nadawca Adresat