Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa

Tradycje polskiej Biblioteki Narodowej sięgają początków wieku osiemnastego i wiążą się z postaciami i dziełem Andrzeja Stanisława i Józefa Andrzeja Załuskich, twórców pierwszej w Polsce dużej biblioteki publicznej i zarazem narodowej, która pod nazwą Biblioteki Rzeczypospolitej Załuskich Zwanej przeszła po śmierci fundatorów pod opiekę państwa. Tragiczne losy jej księgozbioru - od wywiezienia całej biblioteki do Petersburga, po klęsce insurekcji kościuszkowskiej i utracie niepodległości, aż do unicestwienia najcenniejszej części odzyskanych zbiorów w październiku 1944 roku - stały się jednym z symboli strat kultury polskiej, na zawsze związanym z ideą Biblioteki Narodowej.

Obecna od dwóch stuleci w myślach i działalności kolejnych pokoleń Polaków wizja narodowej książnicy urzeczywistniła się dopiero w wolnej Polsce, kiedy Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego z dnia 24 lutego 1928 roku ustanowiona została w Warszawie Biblioteka Narodowa. Kolejne akty prawne, które regulowały działalność bibliotek w przedwojennej i powojennej Polsce, w tym ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 roku, określiły miejsce narodowej książnicy w systemie bibliotecznym kraju.

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury, działająca na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej, nadanego zarządzeniem nr 4 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 lipca 2000 r., jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Jej cechę charakterystyczną stanowi wielość i różnorodność funkcji, jakie są jej przypisane. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Obecnie Biblioteka Narodowa jest jedną z kilku najważniejszych instytucji kultury narodowej, a ze względu na interdyscyplinarność zbiorów i zawarty w nich potencjał intelektualny - być może nawet najważniejszą. Nakłada to na nią szczególne obowiązki zarówno wobec narodowych zasobów, jak i wobec społeczeństwa. Jej powinnością jest nie tylko najwyższa dbałość o przechowywane w magazynach, pracowniach i czytelniach zbiory, które dokumentują wielowiekowy i współczesny dorobek umysłowy narodu. Równie znacząca jest aktywna obecność instytucji tej rangi w bieżącym życiu umysłowym i kulturalnym społeczeństwa.

Biblioteka Narodowa stara się sprostać tym oczekiwaniom, włączając się do polskich i międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych, zwłaszcza związanych z bibliotekarstwem, ochroną i konserwacją zbiorów, kulturą czytelniczą, edytorstwem. Uczestniczy w polskich i zagranicznych gremiach bibliotecznych i naukowych, utrzymuje kontakty z innymi instytucjami, które, niezależnie od swego charakteru, właśnie w kulturze widzą najważniejszą formę ludzkiej aktywności. Troszcząc się o zachowanie, ochronę i upowszechnianie polskiego dziedzictwa, Biblioteka Narodowa wiąże szczególne oczekiwania, jak niegdyś jej poprzednicy, ze wszystkimi, którzy czują się współodpowiedzialni za kulturową ciągłość i narodową pamięć Polaków.


 

Wg kategorii: