Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres
Fundacja Ryszarda Krauze

Fundacja Ryszarda Krauze

Fundacja Ryszarda Krauze powstała w styczniu 2001 roku. Jej Fundatorem oraz Przewodniczącym Rady Fundacji jest Ryszard Krauze, jeden z najbardziej znaczących polskich przedsiębiorców; twórca i Prezes Zarządu Prokom Software SA, uznawany od wielu lat za mecenasa licznych przedsięwzięć służących propagowaniu kultury, tolerancji narodowościowej i krzewieniu sportu.

Kultura i sztuka są bezcennym dziedzictwem narodowym. Stąd Fundacja Ryszarda Krauze pragnie wspomagać działania mające na celu ochronę, odnowę i, co najważniejsze, upowszechnianie dorobku kultury polskiej. Fundacja pragnie chronić to, co najważniejsze: polską tradycję i twórczość, tak by przekazać przyszłym pokoleniom bliskie nam symbole ducha narodowego.

Jednym z takich symboli jest muzyka Fryderyka Chopina, znana i doceniana nawet w odległych krajach. Utwory wielkiego kompozytora, inspirowane motywami polskiej muzyki ludowej, w pełni oddają ducha polskiej kultury i są jej najlepszą wizytówką. Już w 2000 roku Ryszard Krauze objął mecenatem wydarzenie niezwykłej rangi artystycznej, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Wspomógł także utrzymanie dworku w Żelazowej Woli, miejsca urodzenia kompozytora. W styczniu 2003 roku Fundacja Ryszarda Krauze zakupiła dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina zabytkowy fortepian Erard z 1849 roku. Ten zabytkowy instrument pozwoli prezentować w Polsce muzykę Chopina w takim brzmieniu, w jakim tworzył ją kompozytor.

Wielką satysfakcją jest dla Fundacji uczestnictwo w gromadzeniu pamiątek narodowych, drogich sercu każdego Polaka. Dlatego też, w odpowiedzi na apel dyrektora Biblioteki Narodowej, Fundacja Ryszarda Krauze przekazała 200.000 zł na zakup dwóch rękopisów: „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Starej baśni” Józefa Ignacego Kraszewskiego. Od 1951 roku oba autografy znajdowały się w depozycie Biblioteki Narodowej jako część majątku słynnego bibliofila, barona Leopolda Kronenberga. Upomniał się o nie jednak spadkobierca barona. Skromne środki, jakie Biblioteka otrzymuje ze skarbu państwa, nie wystarczały na odkupienie rękopisów. Dzięki darowiźnie Fundacji Ryszarda Krauze oba cenne zabytki na zawsze pozostaną w zbiorach Biblioteki Narodowej, służąc kolejnym pokoleniom Polaków.

W 2001 roku Ryszard Krauze objął mecenatem Mistrzowską Szkołę Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Jej założycielami są: Andrzej Wajda, Wojciech Marczewski i Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Głównym zadaniem Szkoły jest zachowanie najlepszych tradycji polskiej kinematografii i sztuki filmowej oraz dbałość o ich dalszy rozwój. Ma ona również promować filmową twórczość artystyczną, między innymi poprzez fundowanie stypendiów, organizowanie wymiany naukowej i prowadzenie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej.

Kultura polska jest również wyjątkowa dzięki wkładowi, jaki w jej budowanie włożyli przedstawiciele różnych narodowości zamieszkujący tereny Rzeczypospolitej. Ważny udział mieli w tym Żydzi polscy. Aby przybliżyć młodzieży Polski i Izraela specyfikę obu kultur, Fundacja Ryszarda Krauze objęła patronatem produkcję filmu dokumentalnego o historii relacji polsko-żydowskich, pt. „W poszukiwaniu utraconych lat”. Film jest nie tylko portretem obu kultur, ale także próbą wskazania drogi do przyjaźni i pokojowego współistnienia. Ma uczyć tolerancji, poszanowania odmiennych przekonań oraz zwalczać stereotypy. Umiejętność integracji i tolerancja są kluczowymi wartościami, dzięki którym zyskuje całe społeczeństwo.

Fundacja aktywnie wspiera również powstające w Warszawie Muzeum Historii Żydów Polskich tworzone przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny. Na czele honorowego komitetu wspierania budowy Muzeum stoi minister Shimon Peres. Wśród członków znajdują się tak znakomite osobowości jak prof. Władysław Bartoszewski. Projekt objął patronatem Prezydent Rzeczypospolitej, Aleksander Kwaśniewski. Ma to być multimedialne centrum edukacji i kultury, pierwszy tego typu ośrodek w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Stanie przed pomnikiem Bohaterów Getta Warszawskiego.

Celem Fundacji jest również czynny udział w prezentowaniu dorobku polskiej kultury poza granicami kraju. Pierwszym krokiem w tym kierunku było zaangażowanie się Fundacji w organizację wystawy multimedialnej sztuki polskiej w Brazylii. Wystawa towarzyszyła wizycie Prezydenta RP w Ameryce Łacińskiej i cieszyła się niezwykłym zainteresowaniem i popularnością.

Fundacja Ryszarda Krauze zamierza kontynuować wspieranie polskiej kultury. Choć wydawałoby się, że istnieją w kraju pilniejsze, bardziej naglące potrzeby – to jednak jesteśmy przekonani, iż dziedzictwo narodowe stanowi nasz największy skarb, który należy troskliwie chronić.


 

Wg kategorii: