Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres
Gebethner i Wolff

Gebethner i Wolff

Oficyna wydawnicza i księgarnia muzyczna założona w 1857 roku w Warszawie przez Gustawa Adolfa Gebethnera (1831-1901) i Roberta Wolffa (1832-1910) w Warszawie jako Gustaw Gebethner i Spółka, od 1860 Gebethner i Wolff. Oficyna działała do 1960 roku.

Wiodące wydawnictwo muzyczne w Polsce w II poł. XIX i początkach XX w., opublikowało ponad 14 tys. druków (7147 druków muzycznych), m.in. pierwodruki utworów Moniuszki (Halka, 1858), Dobrzyńskiego, Noskowskiego, Karłowicza, Szymanowskiego, edycje pedagogiczne, popularne, literaturę muzyczną.

We wrześniu 1859 opublikowała pierwszą kompletną edycję 16 Pieśni op. 74 Chopina (nr. wydawn. 84-99, red. J. Fontana) z płyt sztychowanych przez A. M. Schlesingera; szczegóły umowy pomiędzy oficynami są nieznane. Nastepnie opublikowano edycje dzieł wszystkich Chopina: w latach1863-64 (w 6 tomach w układzie opusowym, pod red. J. Nowakowskiego (?); nr. wydawn. G316W-G392W; edycja kilkakrotnie wznawiana w latach 1865-76 z tymi samymi numerami wydawniczymi, w układzie opusowym lub gatunkowym, niekiedy ze zmianami tekstu), w 1882 (w 10 tomach w układzie gatunkowym, te same numery wydawnicze, sztychowane z płyt edycji z 1873, pod red. J. Kleczyńskiego, jedna z najbardziej autorytatywnych edycji przełomu XIX i XX w.), w 1902 (wznowienie edycje z 1882, pod red. R. Strobla), w 1913 (w 10 tomach w układzie gatunkowym, numery wydawnicze nieciągłe od G.5383W do G.6746W, pod red. A. Michałowskiego; zawiera wstęp redakcyjny i komentarz wykonawczy.

Wojciech Bońkowski


Bibliografia

J. Muszkowski, Z dziejów firmy G. i W. 1857-1937, Warszawa 1938.

 

 


 

Wydawnictwo opublikowało następujące pierwodruki dzieł Chopina:

16 Pieśni [op. 74] (1859), nr wydawniczy: G.C.84-99; S. 4638. - S. 4853.
Polonez As-dur [op. posth.] (1901), nr wydawniczy: G. 2515 W.
Mazurek As-dur (z albumu M. Szymanowskiej) [op. posth.] (1930), nr wydawniczy: G. 6905 W.

Wg kategorii: