Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres
Wessel & Co.

Wessel & Co.

Londyńska oficyna wydawnicza założona w 1823 przez emigranta z Niemiec Christiana Rudolfa Wessla (1797–1885) i W. Stodarta pod nazwą Wessel & Stodart. Początkowo firma zajmowała się jedynie importem druków muzycznych, zaś od 1824 roku także samodzielną działalnością wydawniczą. W 1838 roku Stodart wycofał się ze spółki i Wessel kontynuował działalność samodzielnie do 1838 roku, kiedy to nowym współwłaścicielem firmy został Frederic Stapleton. W 1845 roku Stapleton wycofał się ze współpracy i nazwę wydawnictwa zmieniono na Wessel & Co. W 1860 roku Wessel przekazał wydawnictwo ówczesnym zarządcom: Edwinowi Ashdownowi i Henry'emu Parry, oficyna kontynuowała działalność pod szyldem Edwin Ashdown Ltd.

Oficyna specjalizowała się w publikacji muzyki fortepianowej, m.in. utworach Beethovena, Mozarta, Hellera, Henselta, Thalberga, Mendelssohna, Schuberta i Liszta. 

W 1833 ukazała się pierwsza publikacja utworów Chopina – Wariacje op. 2. W latach 1833–48 na mocy szeregu umów z Chopinem posiadała wyłączne prawa do publikacji jego utworów w Anglii. Opublikowała wszystkie ogłoszone za życia kompozytora utwory z wyjątkiem opp. 4, 65 (ukazały się po 1849 r.), 12, Wariacji „Hexameron” WN29a (wyd. Cramer, Addison & Beale) i etiud Méthode des méthodes (wyd. Chappell).

Z uwagi na złożone przepisy prawne w Anglii utwory Chopina (m.in. opp. 63, 64, 66) wydawali równolegle inni wydawcy. Utwory Chopina w edycji Wessla podlegały daleko idącym ingerencjom wykraczającym poza praktykę wydawców europejskich: utwory włączane były do albumów tematycznych, zbiorczych edycji danego gatunku, już od 1840 do edycji dzieł wszystkich Complete Collection of the Compositions of F. Chopin, poddawane daleko idącej adiustacji (powierzanej m.in. I. Moschelesowi oraz J. Fontanie, wymienianemu na stronach tytułowych edycji opp. 1, 3, 5, 10 i 11). Po 1849 tekst nutowy poddano adiustacji w oparciu o pierwodruki niemieckie. Edycja ta dostępna była w kolejnych nakładach do początków XX w. Elementem szczególnie irytującym dla samego Chopina był zwyczaj opatrywania utworów tytułami (np. Souvenir de la Pologne dla większości mazurków, Murmures de la Seine dla op. 15, Le banquet infernal dla op. 20 itp.). W listach z 18 IX i 9 X 1841 Chopin pisał: "jeżeli on potracił na moich kompozycjach, to zapewne dla głupich tytułów, jakie podawał mimo mojego zakazu […]". Chopin kilkakrotnie wzmiankował o zerwaniu stosunków z Wesslem (zwł. w 1841), lecz pomimo negocjacji z wydawnictwem Jullien nie znalazł nigdy lepszego wydawcy w Anglii.

Wojciech Bońkowski

 


 

Wydawnictwo opublikowało następujące pierwodruki dzieł Chopina:

Grand duo concertant E-dur na temat z opery "Robert Diabeł" Meyerbeera op. 16 A (1833), nr wydawniczy: W & Co. No. 1076 (fort); W & Co. No. 1077 (Vc)
Wariacje B-dur na temat "La ci darem la mano" op. 2 (1833), nr wydawniczy: W & Co. No. 820
Nokturn H-dur op. 9 nr 3 (1833), nr wydawniczy: W & Co. No. 917
Trio g-moll op. 8 (1833), nr wydawniczy: W & Co. No. 924
Mazurki op. 7 (1833), nr wydawniczy: W & Co. No. 959
Fantazja A-dur na tematy polskie op. 13 (1834), nr wydawniczy: W & Co. No. 1083
Rondo a la Krakowiak F-dur op. 14 (1834), nr wydawniczy: W & Co. No. 1084
Nokturny op. 15 (1834), nr wydawniczy: W & Co. No. 1093
Rondo Es-dur op. 16 (1834), nr wydawniczy: W & Co. No. 1094
Mazurki op. 17 (1834), nr wydawniczy: W & Co. No. 1144
Walc Es-dur op. 18 (1834), nr wydawniczy: W & Co. No. 1157
Bolero a-moll op. 19 (1835), nr wydawniczy: W & Co. No. 1491
Scherzo h-moll op. 20 (1835), nr wydawniczy: W & Co. No. 1492
Etiudy op. 10 - Zeszyt 1 (1835), nr wydawniczy: W & Co. No. 960
Etiudy op. 10 - Zeszyt 2 (1835), nr wydawniczy: W & Co No 961
Koncert fortepianowy e-moll op. 11 (1836), nr wydawniczy: W & Co. No. 1086
Rondo c-moll op. 1 (1836), nr wydawniczy: W & Co No 1423
Koncert fortepianowy f-moll op. 21 (1836), nr wydawniczy: W & Co. No. 1642
Ballada g-moll op. 23 (1836), nr wydawniczy: W & Co. No. 1644
Mazurki op. 24 (1836), nr wydawniczy: W & Co. No. 1645
Mazurki op. 6 (1836), nr wydawniczy: W & Co. No. 958
Polonezy op. 26 (1837), nr wydawniczy: W & Co. No. 1647
Etiudy op. 25 - Zeszyt 1 (1837), nr wydawniczy: W & Co. No. 1832
Etiudy op. 25 - Zeszyt 2 (1837), nr wydawniczy: W & Co No 1833.
Nokturny op. 27 (1837), nr wydawniczy: W & Co. No 1848
Impromptu As-dur op. 29 (1837), nr wydawniczy: W & Co. No. 2166
Scherzo b-moll op. 31 (1837), nr wydawniczy: W & Co. No. 2168
Nokturny op. 32 (1837), nr wydawniczy: W & Co. No. 2169
Mazurki op. 30 (1837), nr wydawniczy: W & Co. No. 2170
Rondo a la Mazur F-dur op. 5 (1838), nr wydawniczy: W & Co. No. 1552
Mazurki op. 33 (1838), nr wydawniczy: W & Co. No. 2179
Walc As-dur op. 34 nr 1 (1838), nr wydawniczy: W & Co. No. 2280
Walc a-moll op. 34 nr 2 (1838), nr wydawniczy: W & Co. No. 2281
Walc F-dur op. 34 nr 3 (1838), nr wydawniczy: W & Co. No. 2282
Introdukcja i Polonez C-dur na fort. i wioloncz. op. 3 (1839), nr wydawniczy: W & Co No 1662 (fort); W & Co No 1663 (Vc)
Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22 (1840), nr wydawniczy: W & Co. No. 1643
Ballada F-dur op. 38 (1840), nr wydawniczy: W & Co. No. 3182
Sonata b-moll op. 35 (1840), nr wydawniczy: W & Co. No. 3549
Impromptu Fis-dur op. 36 (1840), nr wydawniczy: W & Co. No. 3550
Nokturny op. 37 (1840), nr wydawniczy: W & Co. No. 3554
Scherzo cis-moll op. 39 (1840), nr wydawniczy: W & Co. No. 3556
Polonezy op. 40 (1840), nr wydawniczy: W & Co. No. 3557
Mazurki op. 41 (1840), nr wydawniczy: W & Co. No. 3558
Walc As-dur op. 42 (1840), nr wydawniczy: W & Co. No. 3559
Nokturny op. 9 nr 1 i 2 (1840), nr wydawniczy: W & Co. No. 916
Preludia op. 28 - Zeszyt 1 (1841), nr wydawniczy: W & Co. No. 3098
Preludia op. 28 - Zeszyt 2 (1841), nr wydawniczy: W & Co No 3099.
Nokturn c-moll op. 48 nr 1 (1842), nr wydawniczy: W & Co. No. 5300
Mazurki op. 50 (1842), nr wydawniczy: W & Co. No. 5303
Nokturn fis-moll op. 48 nr 2 (1843), nr wydawniczy: W & Co. No. 5301
Impromptu Ges-dur op. 51 (1843), nr wydawniczy: W & Co. No. 5304
Scherzo E-dur op. 54 (1844), nr wydawniczy: W & Co. No. 5307
Ballada f-moll op. 52 (1845), nr wydawniczy: W & Co. No. 5305
Polonez As-dur op. 53 (1845), nr wydawniczy: W & Co. No. 5306
Nokturny op. 55 (1845), nr wydawniczy: W & Co. No. 5308
Mazurki op. 56 (1845), nr wydawniczy: W & Co. No. 5309
Berceuse Des-dur op. 57 (1845), nr wydawniczy: W & Co. No. 6313
Sonata h-moll op. 58 (1845), nr wydawniczy: W & Co. No. 6314
Mazurki op. 59 (1845), nr wydawniczy: W & Co. No. 6315
Mazurek a-moll (Notre temps) (1846), nr wydawniczy: W & Co. No. 6316
Barkarola Fis-dur op. 60 (1846), nr wydawniczy: W & Co. No. 6317
Polonez-fantazja As-dur op. 61 (1846), nr wydawniczy: W & Co. No. 6318
Nokturny op. 62 (1846), nr wydawniczy: W & Co. No. 6319
Mazurki op. 63 (1848), nr wydawniczy: (W & Co. No. 6320)
Walc Des-dur op. 64 nr 1 (1848), nr wydawniczy: W & Co. No. 6321
Walc cis-moll op. 64 nr 2 (1848), nr wydawniczy: W & Co. No. 6322
Walc As-dur op. 64 nr 3 (1848), nr wydawniczy: W & Co. No. 6323

Wg kategorii: