Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Akademia Muzyczna w Krakowie

Akademia Muzyczna w Krakowie

Krakowska Akademia Muzyczna jest jedną z najstarszych i najznakomitszych uczelni muzycznych Polsce i w Europie. Szczególną rangę nadał jej, począwszy od lat 70-tych, ówczesny Rektor - światowej sławy kompozytor prof. dr. h.c. Krzysztof Penderecki.
Uczelnia powstała jako Konserwatorium założone i kierowane przez Władysława Żeleńskiegow lutym 1888 roku.

Oto najważniejsze fakty i wydarzenia w ponad stuletniej historii uczelni:

7 lutego 1888 - dzięki staraniom kompozytora i nauczyciela Władysława Żeleńskiego powstaje Konserwatorium Muzyczne w Krakowie.
1921 - 1939 - między dwiema wojnami światowymi następuje wielki rozkwit Konserwatorium kierowanego przez Wiktora Barabasza i Bolesława Wallek-Walewskiego. Powstają nowe kierunki i specjalności
1939 - 1945 - w okresie II wojny światowej działalność Konserwatorium zostaje przez władze okupacyjne zamknięte. Działa w podziemiu.
1 września 1945 - Konserwatorium wznawia swą normalna pracę.
1 lutego 1946 - ustanowienie Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej.
1946 - 1952 - Pierwszy Rektor - prof. Zbigniew Drzewiecki, wybitny pianista. Rozwój uczelni i ukształtowanie struktury do dziś obowiązującej.
1952 - 1955 - Rektor - prof. dr Stefania Łobaczewska, wybitny muzykolog
1955 - 1964 - Rektor - prof. Bronisław Rutkowski, wybitny organista, propagator muzyki
1962 - powstanie Zakładu Akustyki Muzycznej
1964 - 1966 - Rektor - prof. Eugenia Umińska, wybitna skrzypaczka
1965 - ustanowienie corocznego festiwalu Dni Muzyki Organowej we współpracy z Krakowska Filharmonią.
1966 - 1969 - Rektor prof. Jan Hoffman, wybitny pianista.
1966 - powstanie Podyplomowego Studium Edytorstwa Muzycznego działającego pod kierunkiem prof. M. Tomaszewskiego.
1969 - 1972 - Rektor - prof. Józef Chwedczuk, wybitny organista.
1970 - 1983 - współorganizacja Konkursu im. Jana Kiepury.
1972 - 1987 - Rektor - prof. dr h.c. Krzysztof Penderecki, kompozytor.
1974 - powstanie Studia Muzyki Elektroakustycznej.
1975 - powstanie Zakładu Analizy i Interpretacji Muzyki.
1975 - 1979 - współorganizacja Festiwalu "Młodzi Muzycy Młodemu Miastu" w Stalowej Woli
1976 - 1981 - organizacja Spotkań Muzycznych w Baranowie Sandomierskim.

AKADEMIA MUZYCZNA OD 1979

28 września 1979 - przemianowanie PWSM w Akademię Muzyczną
1984 - początek współpracy z Stendal Foundation (Szwajcaria) - nawiązanie współpracy z Międzynarodową Letnią szkołą w Burgthann/Nurnberg.
1985 - organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Klawesynowego im. Wandy Landowskiej.
1986 - początek współpracy z Międzynarodową Akademią Bachowską ze Stuttgartu, kierowaną przez prof. dr h.c. Helmuth Rilling.
1987 - 1993 - Rektor - prof. Krystyna Moszumańska-Nazar, wybitny kompozytor.
1988 - 100-lecie Akademii Muzycznej w Krakowie.
1990 - II Międzynarodowa Akademia Bachowska.
-Współpraca i udział w corocznych koncertach wyróżniających się studentów Akademii Muzycznych w Polsce.
1991 - powstanie Katedry Interpretacji Muzyki Współczesnej.
- Zainicjowanie cyklu dorocznych spotkań „Kurs Wykonawstwa Muzyki Dawnej" prowadzonych przez holenderskich specjalistów muzyki XVII i XVIII wieku z Konserwatorium w Amsterdamie.
1992 - III Międzynarodowa Akademia Bachowska w ramach Europejskiego Miesiąca Kultury w Krakowie.
- Organizacja międzykatedralnego konkursu „Tria i Kwartety Fortepianowe W.A. Mozarta" z okazji 200-tnej rocznicy śmierci kompozytora.
1993 - IV Międzynarodowa Akademia Bachowska.
- Otrzymanie przez Akademię na własność od władz wojewódzkich i miejskich budynków przy ul. Św. Tomasza 43.
1993 - 1999 - Rektor - prof. Marek Stachowski, wybitny kompozytor.
1994 - Pierwszy w historii Akademii doktorat honoris causa nadany prof. Krzysztofowi Pendereckiemu.
1995 - V Międzynarodowa Akademia Bachowska
- ustanowienie nagrody EXCELLENCE IN TEACHING - "Za doskonałe wyniki w pracy dydaktycznej" , przez małżeństwo Prof. Ray E. i Ruth A. Robinson z USA
1997 - nadanie tytułu doktora honoris causa Paulowi Sacherowi
- Współpraca z Elżbietą i Krzysztofem Pendereckimi w stworzeniu koncepcji i realizacji Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena w Krakowie. (Rada programowa: prof. dr hab. M. Tomaszewski, dr (II st.) T. Malecha).
- Organizacja I Międzynarodowego Sympozjum Beethovenowskiego - w ramach I Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. M.Tomaszewski
1998 - VI Międzynarodowa Akademia Bachowska
- Wejście do Europejskiego programu Sokrates / Erasmus - podpisanie pierwszych umów bilateralnych z uczelniami zachodnimi
- Współpraca programowa w organizacji II Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena "Beethoven i poprzednicy"
- Współpraca z Elżbietą Penderecką w opracowaniu koncepcji i organizacji Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego (Rada Programowa prof. dr hab. M. Tomaszewski, dr (II st.) T. Malecha)
- Organizacja Międzynarodowego Sympozjum "Muzyka Krzysztofa Penderckiego w kontekście teatru XX wieku"
- Europejskie prawykonanie "Credo" Krzysztofa Pendereckiego podczas Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w dniu 5 października 1998 roku, przygotowane przez zespoły Orkiestry i Chóru Międzynarodowej Akademii Bachowskiej oraz Akademii Muzycznej w Krakowie pod dyr. prof. dr h. c. Helmutha Rillinga
- Przeniesienie Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej w Krakowie z ul. Starowiślnej
na ul. Św. Tomasza 43
1999 - I Międzynarodowy Konkurs Fletowy
(dyrektor artystyczny prof. Barbara Świątek-Żelazna)
- I Letnia Akademia Muzyczna
(dyrektor artystyczny prof. Andrzej Pikul)
- III Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena Beethoven i romantycy
1999 - 2002 - Rektor - prof. Barbara Światek-Żelazna, wybitna flecistka
2000 - Otwarcie i poświęcenie budynku przy ul. Św. Tomasza 43
- IV Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena "W kręgu wielkiej symfoniki. Od Beethovena do Mahlera"
- II Letnia Akademia Muzyczna
2001 - nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Mieczysławowi Tomaszewskiemu
- V Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena "Beethoven i muzyka XX wieku - wieku apokalipsy i nadziei"
- III Letnia Akademia Muzyczna
2002 - II Międzynarodowy Konkurs Fletowy
(dyrektor artystyczny - prof. Barbara Świątek-Żelazna)
- VI Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena "Beethoven - Schubet - Chopin. W poszukiwaniu ekspresji własnej egzystencji"
- IV Letnia Akademia Muzyczna
2002 - 2005 - Rektor - prof. Marek Stachowski, wybitny kompozytor
2002 - Inauguracja i poświęcenie nowych organów firmy Karl Schuke Berliner Orgelbuwerkstatt GmbH
2004 - Utworzenie nowego Wydziału TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ (połączenie Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki z Wydziałem Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej).
2005 - III Międzynarodowy Konkurs Fletowy.
Doktorat Honoris Causa dla prof. Petera Lucas Grafa
I promocja nadania stopni doktora i doktora habilitowanego sztuki pracownikom Akademii Muzycznej w Krakowie.
2006 - Udział zespołów Chóru i Orkiestry Akademii w oprawie muzycznej mszy świętej odprawionej na krakowskich Błoniach przez Papieża Benedykta XVI


 

Wg kategorii: