Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

Historia Akademii Muzycznej w Łodzi sięga początków XX wieku. Powstało wówczas Konserwatorium Muzyczne Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej, skupiające grono wybitnych muzyków i pedagogów. Po II wojnie światowej łódzka uczelnia została reaktywowana, początkowo jako Państwowe Konserwatorium Muzyczne (18 kwietnia 1945 r.), a następnie jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna (od kwietnia 1946 r.). Jej siedzibą stał się pałac wzniesiony przez łódzkiego przemysłowca Izraela Kalmanowicza Poznańskiego przy ul. Gdańskiej 32. Pierwszym Rektorem Szkoły został prof. Kazimierz Wiłkomirski, a prorektorem prof. Helena Kijeńska-Dobkiewiczowa. W tym czasie istniały cztery wydziały: Dziekanem Wydziału I (Teorii, Kompozycji i Dyrygentury) był prof. Kazimierz Sikorski, dziekanem Wydziału II (Instrumentalnego) prof. Maria Wiłkomirska, dziekanem Wydziału III (Wokalnego) prof. Adela Comte-Wilgocka, dziekanem Wydziału IV (Pedagogicznego) prof. Mieczysław Kacperczyk.
W 1982 r. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna otrzymała nazwę Akademii Muzycznej. W roku 1999 Akademia przyjęła imię Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów.
Intensywny rozwój artystyczny i naukowy Uczelnia zawdzięcza znakomitym muzykom, wybitnym pedagogom i niezwykłym osobowościom swoich kolejnych rektorów.
Byli to kolejno profesorowie:
Kazimierz Wiłkomirski (1945-1947)
Kazimierz Sikorski (1947-1954)
Mieczysław Drobner (1954-1957)
Kiejstut Bacewicz (1957-1969)
Zenon Płoszaj (1969-1981)
Zygmunt Gzella (1981-1987)
Aleksander Kowalczyk (1987-1993)
Bogdan Dowlasz (1993-1999)
Anna Wesołowska-Firlej (1999-2005).
Przez 21 lat obowiązki prorektora pełnił prof. Franciszek Wesołowski.
Senat Akademii Muzycznej nadał tytuł doktora honoris causa sztuki muzycznej pięciorgu wysoko cenionym artystom - znaczącym postaciom życia muzycznego Łodzi i Akademii.
Tytuł ten otrzymali:
Aleksander Tansman (1986)
prof. Kiejstut Bacewicz (1993)
prof. Zenon Płoszaj (1996)
prof. Franciszek Wesołowski (1999)
prof. Teresa Kubiak (2005)
prof. Wanda Wiłkomirska (2006).


 

Wg kategorii: