Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Musica Iagellonica

Musica Iagellonica

Musica Iagellonica Sp. z o.o. jest wydawnictwem muzycznym założonym w 1993 roku przy współudziale Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w publikacjach książkowych dotyczących historii, teorii i dydaktyki muzycznej oraz źródłowo-krytycznych edycjach nutowych muzyki polskiej (m.in. serie: Monumeta Musicae in Polonia, Sub Sole Sarmatiae). Znaczącą część publikacji stanowią prace poświęcone Fryderykowi Chopinowi i Witoldowi Lutosławskiemu (kilka monograficznych ujęć różnych zagadnień ich twórczości), Ignacemu Janowi Paderewskiemu (osiem tomów Dzieł wszystkich, obszerna monografia), Karolowi Szymanowskiemu (dwa tomy korespondencji, obszerna monografia), muzyce polskiej od średniowiecza do XXI wieku (w tym wiele prac poświęconych kompozytorom XX-wiecznym), folklorowi polskiemu, estetyce muzyki i muzyce włoskiej XVII wieku. Wydawnictwo publikuje także czasopisma muzykologiczne, bibliografie, katalogi tematyczne oraz podręczniki dla szkół muzycznych.


 

Wg kategorii: