Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Dzieje Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego sięgają listopada 1948 roku, gdy staraniem działaczy Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego powołana została we Wrocławiu Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna. Była to wówczas piąta wyższa uczelnia naszego miasta i zarazem siódma wyższa szkoła muzyczna w Polsce. Początkowo prowadziła wyłącznie Wydział Pedagogiczny; w roku 1949 powstał Wydział Wokalny, w 1950 - Wydział Instrumentalny oraz Wydział Teorii i Dyrygentury, poszerzony w roku 1951 o sekcję kompozycji.
Czterowydziałowa struktura utrzymała się zasadniczo w całej historii uczelni, podlegając zmianom jedynie w latach 1954-55 i 1987-90. Od roku 1972 rozszerzono profil kształcenia, powołując Zakład Muzykoterapii Ogólnej i Stosowanej (w latach 1983-86 przemianowany w Instytut) - pierwszą placówkę badawczą w tej dziedzinie w Polsce.
Funkcję rektora uczelni kolejno pełnili:
ks. prof. dr Hieronim Feicht (1949-51)
Janusz Nowak (1951-53)
doc. Józef Karol Lasocki (1953-57)
prof. Adam Kopyciński (1957-63)
doc. dr Zbigniew Liebhart (1963-69)
doc. Jerzy Zabłocki (1969-81)
doc. Marek Tracz (1981-84)
doc. Zygmunt Herembeszta (1984-87)
prof. Eugeniusz Sąsiadek (1987-90 i 1995)
Marek Dyżewski (1990-94)
prof. Jerzy Mrozik (1995-2002)
prof. Grzegorz Kurzyński (od 2002, pełni funkcję rektora obecnie)

W 1981 roku uczelnia ni. 9 maja 1988, Aula Leopoldyńska Uniwersytetu Wrocławskiegozmieniła status z Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej na Akademię Muzyczną; równocześnie nadane jej zostało imię wybitnego wirtuoza skrzypiec - Karola Lipińskiego. Szczególnie ważnym faktem w najnowszej historii Akademii stała się przeprowadzka do nowego gmachu przy pl. 1 Maja. Wydarzenie to nastąpiło w 1993 roku. W roku 1998 uczelnia obchodziła jubileusz 50-lecia. Uroczystość tę uczczono przyznając dyrygentowi Tadeuszowi Strugale pierwszy w historii Akademii doktorat honoris causa. Rok później kolejnym honorowym doktorem Akademii został Kurt Masur - również dyrygent, dyrektor Filharmonii Nowojorskiej, a w roku 2000 doktoraty h.c. nadano Marii Fołtyn i Wojciechowi hr. Dzieduszyckiemu.
Wśród planów na najbliższe lata, najważniejszym zamierzeniem dla przyszłości Akademii jest budowa w jej bezpośrednim sąsiedztwie sali koncertowej dla ponad 1000 słuchaczy. Ta - istniejąca już w formie projektu - inwestycja będzie służyć nie tylko potrzebom uczelni, ale całemu Wrocławiowi i regionowi.


 

Wg kategorii: