Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Międzynarodowa Federacja Towarzystw Chopinowskich - IFCS

Międzynarodowa Federacja Towarzystw Chopinowskich - IFCS

Międzynarodowa Federacja Towarzystw Chopinowskich została założona w 1985 roku w Warszawie. Od 1989 – jest członkiem Międzynarodowej Rady Muzycznej UNESCO w Paryżu. Obecnie do Federacji należy 36 Towarzystw Chopinowskich z 23 państw: Albanii, Argentyny, Austrii, Belgii, Brazylii, Chile, Czech, Finlandii, Francji (4), Hiszpanii, Izraela, Japonii (2), Kanady, Korei Płd, Kosowa, Niemiec (4), Polski (3), Rosji, Szwajcarii (3), Tajwanu, Tajlandii, Ukrainy, USA (3).

Cele statutowe Federacji, to przede wszystkim upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o osobie Fryderyka Chopina i jego dziele oraz popularyzacja twórczości polskiego kompozytora na całym świecie. Federacja wspiera międzynarodową działalność artystyczną i naukową dotyczącą swojego patrona, a także stwarza warunki do aktywnego uczestnictwa w kulturze i porozumiewania się narodów poprzez muzykę. Federacja jest organizatorem koncertów, festiwali, konkursów, seminariów i konferencji. Promuje młodych, utalentowanych pianistów, zajmuje się międzynarodową wymianą artystów i muzykologów. Aktywnie uczestniczy w wielu muzycznych imprezach, szczególnie związanych z kultem Fryderyka Chopina.

Zapraszamy na stronę infernetową towarzystwa: www.ifcs.pl


 

Wg kategorii: