Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Fundacja Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina

Fundacja Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina

Fundację powołał z początkiem 1998 r. prof. Jan Ekier, autor koncepcji i redaktor naczelny Wydania Narodowego dzieł wszystkich F. Chopina. Zarząd Fundacji tworzą: mgr Paweł Kamiński - prezes oraz prof. Kazimierz Gierżod i prof. Piotr Paleczny.
Siedzibą Fundacji jest Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2, pok. 405. Celem Fundacji jest dokończenie Wydania Narodowego (WN) i jego promocja.
Działalność Fundacji obejmuje:

  • pozyskiwanie dla WN sponsorów krajowych i zagranicznych - organizację procesu przygotowania kolejnych tomów poprzez zlecanie poszczególnych prac kompetentnym współpracownikom i odpowiednio prężnym instytucjom
  • organizację koncertów, wykładów, kursów pianistycznych i innych imprez bezpośrednio propagujących ideę WN
  • zdobywanie środków finansowych poprzez szerszy impresariat, przede wszystkim w zakresie organizacji koncertów reklamujących WN i pozyskiwanie sponsorów

Wydanie Narodowe jest pierwszym na świecie źródłowo-krytycznym wydaniem kompletu dzieł Chopina redagowanym na podstawie wszystkich dostępnych źródeł przy użyciu najnowocześniejszych metod naukowych. Wedle słów recenzenta projektu WN, jednego z najwybitniejszych polskich muzykologów, prof. Józefa M. Chomińskiego: "Wydanie Narodowe [...] w pełni zasługuje na miano pomnikowego wydawnictwa. Przyniesie ono chlubę nauce i sztuce polskiej zarówno w kraju, jak i za granicą". Jego celem jest przedstawienie twórczości Chopina w jej autentycznym kształcie. Jest ono wydaniem:

  • źródłowym - tekst zredagowany jest na podstawie źródeł pochodzących bezpośrednio od kompozytora (przede wszystkim rękopisy, korygowane przez Chopina kopie rękopisów i pierwodruki, w tym zawierające odręczne adnotacje Chopina egzemplarze, z których korzystali na lekcjach jego uczniowie). Redakcja WN ma do dyspozycji oryginały lub fotokopie praktycznie wszystkich istniejących źródeł
  • krytycznym - źródła są badane pod kątem ich autentyczności i wzajemnych powiązań. Tylko kompleksowa analiza, a nie odtworzenie jednego lub kilku źródeł pozwala ukazać ostateczną intencję twórcy. Charakterystyka, filiacja i rozbieżności źródeł podane są w komentarzach źródłowych wraz z uzasadnieniem poszczególnych decyzji redakcyjnych
  • praktycznym - podane jest sprawdzone w praktyce koncertowej palcowanie, a komentarze wykonawcze wyjaśniają wszystkie te elementy zapisu nutowego, które mogą budzić wątpliwości u dzisiejszego wykonawcy

Dotychczas (listopad 2006 r.) ukazały się następujące tomy Wydania Narodowego (z komentarzem źródłowym i wykonawczym w języku polskim i angielskim):   - nakładem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (do 1998 r.): Ballady, Mazurki (A), Nokturny, Polonezy (A), Sonaty - nakładem Fundacji Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina (od 1998 r.): Etiudy, Dzieła różne (A), Koncert e-moll - wersja na jeden fortepian (A), Koncert e-moll - wersja z drugim fortepianem (B), Preludia, Scherza, Walce (A), Polonez Es-dur op. 22 - wersja na jeden fortepian, Impromptus, Koncert f-moll - wersja na jeden fortepian (A), Koncert f-moll - wersja z drugim fortepianem (B), partytury Koncertów e-moll i f-moll w wersji historycznej (A) i koncertowej (B) oraz Ronda.

Pod koniec 2006 roku ukażą się kolejne tytuły:
Polonezy (B) oraz Różne utwory (B).

Planowane zakończenie całości edycji nastąpi w 2010 roku.Ponadto w pierwotnej, niepełnej postaci (tzw. biała seria - tekst nutowy i komentarz wykonawczy po polsku) były wydane w PWM: Ballady, Dzieła Różne (A), Etiudy, Impromptus, Koncert f-moll (2 wersje), Preludia, Różne Utwory, Scherza.

Mamy dług wobec Chopina. Jego muzyka pozwalała nam przetrwać najgorsze chwile, a w okresach nadziei rozsławia kulturę polską w świecie. Jesteśmy winni twórcy to, by przedstawić jego dzieło w zamierzonej przez niego postaci. To właśnie jest celem Wydania Narodowego: spłacić dług Narodu wobec Chopina.                                                                                                                 

Profesor Jan Ekier 

 

Wg kategorii: