Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Archiwum Akt Nowych

Archiwum Akt Nowych

 

Archiwum Akt Nowych (AAN) jest jednym z trzech polskich archiwów państwowych o charakterze centralnym. Rozpoczęło swą działalność na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 r. Początkowo nosiło nazwę Archiwum Wojskowe i miało zabezpieczyć dokumentację po wojskowych władzach okupacyjnych niemieckich i austriackich z lat 1915-1918. Pierwsza siedziba Archiwum mieściła się przy ul. Długiej 13, jednak już w roku 1919 okazało się, że jest ona niewystarczająca na potrzeby instytucji.

Początkowo Archiwum Wojskowym kierował Andrzej Wojtkowski, pod koniec roku 1919 kierownictwo objął dr Juliusz Rencki, którego w połowie 1922 r. zastąpił dr Wincenty Łopaciński, zaś w listopadzie 1924 r. dr Józef Stojanowski. Wystąpił on o zmianę statutu i nazwy placówki. Archiwum Wojskowe formalnie istniało do 30 czerwca 1930 r. 1 lipca tegoż roku dr Józef Stojanowski został powołany na dyrektora Archiwum Akt Nowych.

Więcej o historii Archiwum przeczytać można na stronie: http://www.aan.gov.pl/index_pl.php?action=1

 

 


 

Wg kategorii: