Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Biblioteka Jagiellońska - Oddział Zbiorów Muzycznych

Biblioteka Jagiellońska - Oddział Zbiorów Muzycznych

Oddział Zbiorów Muzycznych, jeden z oddziałów Biblioteki Jagiellońskiej, powstał w 1958 roku. Gromadzi rękopisy i druki muzyczne (część zbiorów przechowywana jest w Oddziale Rękopisów i w Oddziale Starych Druków), nagrania i dokumenty życia muzycznego (częściowo włączone do zbiorów ogólnych Biblioteki). Posiada księgozbiór podręczny oraz ogólny. Muzykalia są również przechowywane w Oddziale Zbiorów Graficznych i w Oddziale Mikrografii. W Bibliotece Jagiellońskiej przechowywane są kolekcje pochodzące z innych bibliotek: Towarzystwa Muzycznego w Krakowie, Konserwatorium Krakowskiego oraz - niezwykle cenne, ważne dla historii muzyki europejskiej - Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie. Wśród materiałów pochodzących z Berlina są starodruki i rękopisy muzyczne, m.in. autografy Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Ludwiga van Beethovena. Zbiory są udostępniane przede wszystkim osobom prowadzącym badania naukowe, studentom muzykologii, również - innym zainteresowanym. Zbiory muzyczne dostępne są na miejscu; tylko w sytuacjach szczególnych mogą być wypożyczane instytucjom krajowym. Za pośrednictwem Pracowni Fototechnicznej w Bibliotece Jagiellońskiej można uzyskać kopie materiałów.


 

Rękopisy przechowywane w bibliotece:

Mazurek As-dur op. 7 nr 4; Szkic
Mazurek e-moll op. 17 nr 2; Szkic
Mazurek cis-moll op. 50 nr 3; Autograf oficjalny odrzucony
Scherzo E-dur op. 54; Autograf edycyjny
Nokturn f-moll op. 55 nr 1; Kopia
Barkarola Fis-dur op. 60; Autograf edycyjny
Walc As-dur [op. 69 nr 1]; Kopia (August Franchomme)
Walc h-moll [op. 69 nr 2]; Kopia
Wariacje D-dur, na temat pieśni T. Moore'a [op. posth.]; Autograf niekompletny

Wg kategorii: