Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres
J. Meissonnier

J. Meissonnier

Meissonnier J., oficyna wydawnicza założona w 1820 roku w Paryżu przez Jeana-Racine’a Meissonniera (1794–1856) po przejęciu składu muzycznego Corbaux, w 1846 przemianowana na J. Meissonnier et Fils, w 1848 przejęta przez synów J.-R. Antoine’a-Édouarda i Philippe’a-Eugène’a (zm. 1849), w 1849 przejęła część praw firmy Farrenc.

Opublikowała ok. 4 tys. druków, m.in. opery Hérolda, Adama, utwory fortepianowe Czernego, Fielda, Moschelesa, Herza, Thalberga i Liszta. W 1856 przejęta przez Compagnie Musicale, w 1859 przez E. Gérard et Cie. Z rodu Meissonnier wywodziło się kilku innych wydawców działających pod nazwami Meissonnier et Comp. (Paryż 1809–42, przejęty przez firmę Heugel) i Meissonnier Fils (Marsylia).

Z dzieł Chopina opublikowała: w czerwcu 1845 Berceuse op. 57 (nr wydawn. 2186) i Sonatę op. 58 (nr 2187). Decyzja Chopina o zmianie głównego wydawcy francuskiego spowodowana była wycofaniem się M. Schlesingera z rynku wydawniczego. W lipcu 1855 po wycofaniu się z projektu Brandusa Meissonnier opublikował pierwodruk zbioru nieopublikowanych wcześniej utworów Chopina w opracowaniu i ze wstępem J. Fontany (edycja dostępna w postaci zbiorczego tomu oraz zeszytów z pojedynczymi utworami): Fantazji-Impromptu op. 66 (nr wydawn. 3523), MazurkówWalców op. 69 (nr 3526) i 70 (nr 3527), PolonezówNokturnu, Marsza i Écossaise op. 72 (nr 3531) oraz Ronda  op. 67 (nr 3524) i 68 (nr 3525), op. 71 (nr. 3528–3530), op. 73 (nr 3532). Edycja ta została wznowiona w 1858 lub 1859 przez Compagnie Musicale, w 1861 przez E. Gérard et Cie (następców M.). W kwietniu 1887 prawa do niej nabył Heugel, który opublikował wersję z korektą i nowymi numerami wydawniczymi.

Wojciech Bońkowski


 

Wydawnictwo opublikowało następujące pierwodruki dzieł Chopina:

Berceuse Des-dur op. 57 (1845), nr wydawniczy: J. M. 2186
Sonata h-moll op. 58 (1845), nr wydawniczy: J. M. 2187
Rondo C-dur [op. 73] (1855), nr wydawniczy: J.M. 3532
Fantaisie-Impromptu cis-moll [op. 66] (1855), nr wydawniczy: J. M. 3523
Mazurki [op. 67] (1855), nr wydawniczy: J. M. 3524
Mazurki [op. 68] (1855), nr wydawniczy: J. M. 3525
Walce [op. 69] (1855), nr wydawniczy: J. M. 3526
Walce [op. 70] (1855), nr wydawniczy: J. M. 3527
Polonezy [op. 71] (1855), nr wydawniczy: J. M. 3528, 29, 30
Utwory wydane pośmiertnie [op. 72] (1855), nr wydawniczy: J. M. 3531

Wg kategorii: