Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres
Haslinger

Haslinger

Wiedeńska oficyna wydawnicza. Tobias Haslinger od 1814 roku pracował w drukarni S.A. Steinera, zaś od 1815 roku figurował jako współwłaściciel firmy. W latach 1822-23 spółka z udziałem Haslingera przejęła prawa wydawnicze dwóch oficyn wiedeńskich (Kaiserlich-königlicher Hoftheater-Musikverlag i J. Riedla). Już od 1826 roku Tobias został jedynym właścicielem wydawnictwa. Wyróżniony w 1830 roku tytułem cesarsko-królewskiego nadwornego wydawcy sztuki muzycznej. W 1832 roku odkupił wydawnictwo Tranquillo Mollo i trzy lata później siedzibę swej firmy przeniósł do Trattnerhof. W latach dwudziestych XIX wieku wydawnictwo Haslingera uzyskało światową renomę głównie dzięki wprowadzonym przez Tobiasa unowocześnieniom procesu wydawniczego. W 1842 roku, po śmierci Tobiasa, wydawnictwo działało pod nazwą Tobias Haslingers Witwe und Sohn do 19 kwietnia 1848 roku, kiedy stało się wyłączną własnością Charlesa Haslingera i raz jeszcze zmieniło nazwę na Carl Haslinger quondam Tobias

Firma posiadała własną sztycharnię nut, a co niezwykle cenne - wykazy druków muzycznych wraz z numerami płyt publikowane były regularnie od początku działalności wydawnictwa (w prasie, w katalogu, w suplementach, na ostatnich stronach druków).

W wydawnictwie ukazały się utwory takich kompozytorów jak: Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Elsner, Ogiński, Mirecki, Lipiński.


 

Wydawnictwo opublikowało następujące pierwodruki dzieł Chopina:

Wariacje B-dur na temat "La ci darem la mano" op. 2 (1830), nr wydawniczy: T. H. 5489
Wariacja E-dur z Hexameronu na temat marsza z opery Purytanie Belliniego op. 29 A (1839), nr wydawniczy: T. H. 7700.
Wariacje E-dur Steh’auf, steh’auf, o du Schweitzer Bub [op. posth.] (1851), nr wydawniczy: T.H. 8148
Sonata c-moll op. 4 (1851), nr wydawniczy: T. H. 8147

Wg kategorii: