Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres
E. Troupenas & Co.

E. Troupenas & Co.

Troupenas, oficyna wydawnicza założona w 1825 w Paryżu przez Eugène'a-Théodore'a Troupenasa (1798-1850), w 1831 przejęła prawa wydawnicze firmy Janet et Cotelle (zbiory Konserw. Paryskiego), w 1850 przejęta przez firmę Brandus.

Wydawnictwo opublikowało ok. 2,4 tys. druków, w tym pierwodruki oper Rossiniego i Aubera, a także utwory instrumentalne Beethovena, Czernego, Herza, Kalkbrennera, Thalberga. Z powodu konfliktu z M. Schlesingerem i C. Pleyelem na wiosnę 1840 Chopin zdecydował się zmienić wydawcę francuskiego. Wybór padł na Troupenasa, z którym w marcu 1840 podpisał umowę na publikację opp. 35-41. Miedzy V 1840 a X 1841 opublikował pierwodruki Sonaty op. 35 (nr wydawn. 891), Impromptu op. 36 (nr 892), Nokturnów op. 37 (nr 893), Ballady op. 38 (nr 925), Scherza op. 39 (nr 926), Polonezów op. 40 (nr 977), Mazurków op. 41 (nr 978), Wariacji „Hexameron" WN29a (nr 1066) oraz Tarantelli op. 43 (nr 1073). Z uwagi na pośpiech w przygotowaniu edycji (wynikający z konieczności jednoczesnej publikacji z pierwodrukiem niemieckim) tekst muzyczny edycji Troupenasa był niedopracowany (m.in. powtórzone takty w IV cz. Sonaty op. 35), a wszystkie utwory poza Tarantellą op. 43 ukazały się w kilku poprawionych nakładach.

Wojciech Bońkowski


 

Wydawnictwo opublikowało następujące pierwodruki dzieł Chopina:

Sonata b-moll op. 35 (1840), nr wydawniczy: T. 891
Impromptu Fis-dur op. 36 (1840), nr wydawniczy: T. 892
Nokturny op. 37 (1840), nr wydawniczy: T. 893
Ballada F-dur op. 38 (1840), nr wydawniczy: T. 925
Scherzo cis-moll op. 39 (1840), nr wydawniczy: T. 926
Polonezy op. 40 (1840), nr wydawniczy: T 977
Mazurki op. 41 (1840), nr wydawniczy: T. 978
Wariacja E-dur z Hexameronu na temat marsza z opery Purytanie Belliniego op. 29 A (1841), nr wydawniczy: T. 1066
Tarantella As-dur op. 43 (1841), nr wydawniczy: T. 1073.

Wg kategorii: