Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE SA działa już sześćdziesiąt lat. Jest największym wydawnictwem muzycznym w Polsce i dynamicznym ośrodkiem rozwoju kultury muzycznej. Kontynuuje tradycje przedwojennego Towarzystwa Muzyki Polskiej. Dwóch pierwszych dyrektorów: Tadeusz Ochlewski i Mieczysław Tomaszewski stworzyło prężne wydawnictwo o bogatym programie wydawniczym, a standard wydawniczy wyznaczyło na poziomie światowym. Katalog wydawniczy obejmuje prawie dwa tysiące własnych tytułów w nieustannej sprzedaży oraz kilkaset publikacji importowanych. Dominują utwory na wszystkie instrumenty, partytury instrumentalne i wokalne, publikacje pedagogiczne i rozrywkowe, książki naukowe i popularne, leksykony i encyklopedie. Z dorobku PWM korzystają zarówno osoby profesjonalnie związane z muzyką: kompozytorzy, dyrygenci, wykonawcy, profesorowie, uczniowie, jak i szerokie grono melomanów.

REDAKCJA PWM (nutowa, książkowa, encyklopedyczna) to podstawowy dział Wydawnictwa, zatrudniający zespół redaktorów, korektorów, grafików muzycznych, w którym kształtuje się, a następnie realizuje koncepcja edytorska wydawnictw nutowych, książkowych i encyklopedycznych.
W Redakcji powstają pozycje obejmujące ogromny obszar problematyki muzycznej, zawarte w najlepszych, najpopularniejszych i uznanych w kraju i za granicą seriach. Najważniejsze z nich to Dzieła Wszystkie: Chopina, Moniuszki, Szymanowskiego i Karłowicza, Wydawnictwa Dawnej Muzyki Polskiej, partytury współczesnych kompozytorów polskich, jak również Musica Viva - antologia obejmująca arcydzieła muzyki polskiej i światowej.
W zakresie literatury pedagogicznej możemy się pochwalić szeroką gamą tytułów przeznaczonych na poszczególne instrumenty, obejmujących repertuar od muzyki dawnej do współczesnej, o zróżnicowanym stopniu trudności, adresowanych do uczniów i nauczycieli. W ramach tej dziedziny możemy wyodrębnić takie serie, jak: Miniatury instrumentalne i wokalne, "per strumenti", szkoły gry . Wielonakładowy repertuar pedagogiczny stale jest wzbogacany i poszerzany o nowe tytuły.

Utwory dla dzieci, cieszące się wielkim zainteresowaniem w kraju i za granicą - przede wszystkim współczesnych kompozytorów polskich - publikujemy w kolorowych seriach z... kotkiem, chłopczykiem, krasnalem, słoniem, słowikiem, świerszczem.
W działalności edytorskiej Redakcji ważną pozycję zajmują książki wydawane w wielu interesujących seriach tematycznych. Przede wszystkim Encyklopedia Muzyczna PWM, przewodniki muzyczne, leksykony, podręczniki, książki naukowe, katalogi tematyczne, jak również popularne monografie. Ostatnio zostały zapoczątkowane serie: Kompozytorzy polscy XX wieku oraz Ilustrowane monografie wielkich kompozytorów, przybliżające czytelnikom życie i drogę twórczą wybitnych twórców polskich i obcych, dawnych i współczesnych. Do szerokiego kręgu odbiorców adresujemy także najnowsze serie: Ludzie świata muzyki - zawierająca rozmowy z wybitnymi przedstawicielami polskiego środowiska muzycznego: kompozytorami, dyrygentami, wirtuozami, śpiewakami oraz Muzyka i... - ukazująca związek muzyki z różnymi aspektami życia.

Salon PWMPolskie Wydawnictwo Muzyczne jest ważnym ośrodkiem rozwoju POLSKIEJ MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ. To właśnie tutaj czołowi dziś polscy kompozytorzy: Penderecki, Lutosławski, Górecki publikowali swoje pierwsze utwory. To właśnie PWM zajmowało się publikacją partytur, przygotowywaniem głosów do wykonań i promocją ich twórczości. W naszej oficynie po raz pierwszy wydane zostały takie znaczące kompozycje, jak Tren ofiarom Hiroszimy i Pasja "Łukaszowa " Krzysztofa Pendereckiego, Muzyka żałobna i 3 poematy Henri Michaux Witolda Lutosławskiego oraz III Symfonia "Symfonia pieśni żałosnych" Henryka Mikołaja Góreckiego. Także i inni wybitni polscy twórcy wydawali partytury w PWM. Wśród nich nie zabrakło m.in. Grażyny Bacewicz, Tadeusza Bairda, Wojciecha Kilara, Marka Stachowskiego, Zygmunta Krauzego, a z młodszego pokolenia - Aleksandra Lasonia, Hanny Kulenty, Tadeusza Wieleckiego . Dział promocji PWM zajmuje się aktywną działalnością popularyzującą wiele kompozycji, uczestnicząc w wielu festiwalach i koncertach w kraju i za granicą. Dział zapewnia wszystkie niezbędne materiały promocyjne: partytury, nagrania, foldery. Dział zapewnia wszystkie niezbędne materiały promocyjne: partytury, nagrania, foldery." W roku jubileuszowym 2005 Polskie Wydawnictwo Muzyczne otrzymało Honorową Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich za zasługi w dziele promocji polskiej muzyki współczesnej.

Jednym z ważniejszych działów Polskiego Wydawnictwa Muzycznego jest BIBLIOTEKA MATERIAŁÓW ORKIESTROWYCH dla orkiestr, chórów, teatrów muzycznych, baletów i zespołów kameralnych. Z biblioteki wypożyczane są materiały zarówno do wykonań estradowych, jak i nagrań. Biblioteka liczy 69993 woluminy (w tym 3945 librett). Wśród tytułów znaleźć można całą klasykę literatury światowej: m.in. symfonie Beethovena i Brahmsa, koncerty Vivaldiego i Mozarta, opery Verdiego i Pucciniego, a także utwory polskich kompozytorów: Moniuszki, Karłowicza, Szymanowskiego. Podstawowym zbiorem biblioteki są utwory polskich kompozytorów XX wieku (m.in. Lutosławskiego, Pendereckiego, Góreckiego, Kilara), udostępniane na koncerty i festiwale w kraju i za granicą. Biblioteka obsługuje prawie 600 instytucji krajowych i ponad 70 zagranicznych. Jest także pośrednikiem pomiędzy dużymi wydawnictwami zagranicznymi (m.in. Theodore Presser z USA, Kalmus z Wielkiej Brytanii, Ricordi z Włoch i Editio Musica Budapest z Węgier) a polskimi zespołami wykonawczymi.


 

Wydawnictwo opublikowało następujące pierwodruki dzieł Chopina:

Wariacje D-dur, na temat pieśni T. Moore'a, wg włoskich melodii ludowych, na 4 ręce [op. posth.] (1965), nr wydawniczy: PWM-5835

Wg kategorii: