Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Dalp'sche Buchhandlung

Dalp'sche Buchhandlung

Wydawnictwo zostało założone w 1831 roku przez J.F.J. Dalpa w Bern jako księgarnia wydawnicza i książkowa. W 1866 roku firmę zakupił Karl Schmid i nazwał J. Dalpsche Buchhandlung, a w roku 1884 dołączyli do niego jego syn Edmund i zięć Alexander Francke jako współwłaściciel. Wydawnictwo przyjęło nazwę Schmid, Francke & Co. W 1902 roku Karl Schmidt wycofał się ze spółki i przekazał wydawnictwo, które teraz nazywało się A. Francke Verlag, swojemu zięciowi. W 1920 roku przekształcono je w spółkę akcyjną, a w roku 1959 powstał A. Francke Verlag Gmbh München.

W 1984 roku wydawnictwo przejął Gunter Narr i przeniósł jego siedzibę do Tübingen.

 

 


 

Wg kategorii: