Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Accademia Polacca delle Scienze di Roma

Accademia Polacca delle Scienze di Roma

W 1921 r. hrabia Józef Michałowski (1870-1956), polski historyk i prawnik osiadły w Rzymie, podarował odrodzonemu państwu polskiemu swój piękny księgozbiór złożony z kilku tysięcy tomów. W 1927 książki zostały przekazane Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (PAU) i umieszczone w Polskim Hospicjum Św. Stanisława przy ul. Botteghe Oscure opodal Piazza Venezia; powstała w ten sposób Biblioteka Polska w Rzymie, kierowana przez samego Michałowskiego. W 1938 r. jej siedziba została przeniesiona do Pałacu Doria (vicolo Doria 2) również w pobliżu Placu Weneckiego, gdzie znajduje się po dziś dzień.

Biblioteka, której zbiory wzbogaciły się znacznie w okresie międzywojennym dzięki kilku zapisom, po drugiej wojnie światowej została przejęta przez utworzoną w tych latach Polską Akademię Nauk (PAN) i przyjęła obecną nazwę Stacji Naukowej PAN w Rzymie, po włosku zwanej w skrócie "Accademia Polacca". Dyrektorem Stacji przez ponad ćwierć wieku (1956-1984) był prof. Bronisław Biliński (1913-1996), filolog klasyczny i badacz stosunków polsko-włoskich, dzięki któremu stała się ona ważnym ośrodkiem badań z zakresu nauk humanistycznych. Na serię wydawniczą Stacji "Conferenze" (w jęz. włoskim), założoną i kierowaną początkowo przez prof. Bilińskiego, składają się poszerzone teksty wykładów i materiały ze zjazdów, które odbyły w Stacji, a także inne prace autorstwa uczonych polskich i włoskich; seria osiągnęła za czasów prof. Bilińskiego 100 numerów i wydawana jest nadal, w 2004 r. ukazał się numer 117. Seria, której tomy zawierają od kilkudziesięciu do kilkuset stron, dotyczy przede wszystkim historii Polski, historii sztuki polskiej i stosunków polsko-włoskich (patrz Publikacje). Stacja przywiązuje dużą wagę do swojej działalności edytorskiej. Działalność ta związana jest ściśle - jak wspomniano wyżej - ze spotkaniami odbywającymi się w jej siedzibie, średnio dwa razy w miesiącu od października do czerwca; niestety, z powodów finansowych, nie jest możliwe publikowanie tekstów wszystkich odczytów.

Stacja Naukowa PAN w Rzymie ma również za zadanie promocję nauki polskiej we Włoszech i nauki włoskiej w Polsce oraz ułatwianie kontaktów między naukowcami obu krajów. Przyczynia się w szczególności do realizacji umów o współpracy zawartych przez Polską Akademią Nauk z Consiglio Nazionale delle Ricerche (Krajowa Rada Badań Naukowych) i Akademią dei Lincei.

Stacja jest członkiem Międzynarodowej Unii Instytutów Archeologii, Historii i Historii Sztuki w Rzymie, zrzeszającej obecnie 34 placówki naukowe włoskie i zagraniczne. Prof. Krzysztof Żaboklicki, dyrektor Stacji w latach 1991-2004,był wybrany dwukrotnie prezesem Unii (kadencje 1.IV.1997-31.III.1999 i 1.IV.1999-31.III.2001).

Biblioteka Stacji jest ogólnodostępna za okazaniem dowodu tożsamości; książek nie wypożycza się do domu. Można zamawiać kserokopie. Czytelnicy mają do dyspozycji katalog autorski i katalog czasopism. Dni i godziny otwarcia: poniedziałki i środy 9.30-13.00 i 16.00-19.00; wtorki i czwartki 9.30-13.00; piątki 9.30-17.00; w soboty biblioteka jest zamknięta. Biblioteka zostaje zamknięta na czas trwania konferencji, które zapowiadane są systematycznie na stronie AKTUALNOŚCI. W lipcu biblioteka czynna jest w godz. 9.30-13.00 od poniedziałku do piątku; w sierpniu jest zamknięta.


 

Wg kategorii: