Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu w Poznaniu - Sekcja Zbiorów Muzycznych

Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu w Poznaniu - Sekcja Zbiorów Muzycznych

Sekcja Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu powstała w 1950 roku. Gromadzi rękopisy i druki muzyczne, książki i czasopisma o muzyce, dokumenty życia muzycznego (afisze, programy), zbiory ikonograficzne, nagrania. Rękopisy tekstów o muzyce przechowywane są w Sekcji Rękopisów, stare druki tekstów o muzyce - w Oddziale Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej. Szczególne miejsce w zbiorach zajmują materiały związane z twórczością kompozytorów wielkopolskich i lokalną działalnością wydawniczą, w tym spuścizny kompozytorów poznańskich (m.in. Stefana Bolesława Poradowskiego, Waleriana Józefa Gniota, Jerzego Młodziejowskiego). W Sekcji Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej przechowywane są spuścizny po muzykologach (Adolfie Chybińskim, Marii Szczepańskiej, Tadeuszu Strumille) oraz cenne materiały po Mieczysławie Karłowiczu i Ludomirze Różyckim (m.in. rękopisy prac muzykologicznych, listy, wspomnienia, dokumenty biograficzne).

Sekcja Zbiorów Muzycznych posiada m.in. pierwodruki i wczesne wydania utworów Fryderyka Chopina, Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, Antoniego i Apolinarego Kątskich, Stanisława Moniuszki, Michała Kleofasa Ogińskiego, Władysława Żeleńskiego, pieśni i marsze z okresu powstania listopadowego wydane w latach 1830-1831 przez Karola Antoniego Simona. Zbiór nagrań to przede wszystkim muzyka poważna, ponadto - muzyka popularna i ludowa oraz teksty literackie.


 

Wg kategorii: