Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Narodowy Uniwersytet Dalekowschodni

Narodowy Uniwersytet Dalekowschodni

Narodowy Uniwersytet Dalekowschodni

 • akredytowany jako federalny uniwersytet i placówka badawcza Rosji;
 • zorganizowany jako wiodący klasyczny uniwersytet Rosji i krajów wybrzeża Oceanu Spokojnego, jedyny legalny spadkobierca Instytutu Studiów Orientalnych, pierwsze szkoła wyższa na rosyjskim Dalekim Wschodzie;
 • wypełnia wzniosłą misję jednego z najważniejszych reprezentantów rosyjskiego szkolnictwa, nauki i kultury w krajach wybrzeża Oceanu Spokojnego;
 • dba o interesy obywateli Federacji Rosyjskiej, państwa i społeczeństwa
 • uczestniczy w realizacji historycznej misji Rosji poprzez dialog i łączenie kultur Wschodu i Zachodu
 • działa w oparciu o zasady humanitarne i wartości wspólne całej ludzkości zgodnie z deklaracją OZN

Nakreśla następujące główne cele i wartości:

 1. Realizacja wizji perspektyw rozwoju cywilizacji w działalności Uniwersytetu
 2. Zapewnienie poziomu kształcenia dorównującego najwyższym międzynarodowym standardom;
 3. Stały rozwój podstawowych i stosowanych dyscyplin naukowych jako zasadniczy warunek jakości kształcenia;
 4. Międzynarodowy wymiar kształcenia, badań naukowych i kultury, integracja ogólnoświatowego środowiska naukowego i kulturalnego
 5. Stały rozwój i wdrażania zaawansowanych technologii informacyjnych w edukacji, badaniach i różnorodnych dziedzinach działalności światowej wspólnoty;
 6. Ochrona i rozwój moralnych i kulturalnych wartości społeczeństwa;
 7. Kształtowanie moralnych, wysoko rozwiniętych intelektualnie i zdrowych fizycznie jednostek z honorem, możliwościami i wolą dążących do zapewnienia dobrobytu ludzkości.

 

Wg kategorii: