Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Instytut Sztuki PAN

Instytut Sztuki PAN

Do zadań Instytutu należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru i filmu w ich historycznych i współczesnych przejawach, z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego. W ramach działalności naukowo-badawczej Instytutu oprócz prac indywidualnych, podejmowane są liczne prace zbiorowe, wymagające instytucjonalnego instrumentarium, przekraczającego możliwości warsztatowe indywidualnego badacza. Prace te, wraz ze zgromadzonymi zbiorami i Biblioteką stanowią niezastąpiony warsztat badawczy dla całego środowiska naukowego w odniesieniu do dziejów polskiej sztuki, architektury, muzyki, folkloru, teatru i filmu.

Rezultaty podejmowanych w Instytucie prac dokumentacyjnych stanowią podstawę dla opracowań z zakresu dyscyplin reprezentowanych w Instytucie. Wyniki prac badawczych są publikowane w czasopismach naukowych wydawanych przez Instytut, należących do czołowych polskich periodyków naukowych w swoich dyscyplinach, a także w w katalogach, słownikach, bibliografiach oraz opracowaniach syntetycznych.

Instytut ma uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich; prowadzone są stałe seminaria z zakresu sztuki nowożytnej, historii i teorii sztuki nowoczesnej i antropologii kultury, architektury wnętrz i rzemiosła artystycznego, historii i teorii teatru, historii i teorii muzyki, kultury krajów nordyckich.

Instytut prowadzi ożywioną wymianę i współpracę naukową z instytucjami o podobnym profilu badań, muzeami oraz fundacjami w Europie i na świecie.


 

Wg kategorii: