Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Zamek Królewski w Warszawie

Zamek Królewski w Warszawie

Początki Zamku Królewskiego w Warszawie sięgają średniowiecza.
Dawna rezydencja książąt mazowieckich i królów polskich oraz siedziba sejmu Rzeczypospolitej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku stał się rezydencją prezydenta Rzeczypospolitej. Zbombardowany podczas działań wojennych we wrześniu 1939 roku;
w 1944 roku wysadzony w powietrze przez hitlerowców.

Idea odbudowy Zamku przez wiele lat nie mogła zyskać aprobaty władzy komunistycznej. Podjęta w 1971 roku decyzja o jego odbudowie wieńczyła starania elit intelektualnych o przywrócenie tego symbolu państwowości polskiej.

Zamek został odbudowany wyłącznie ze składek zebranych przez Polaków w kraju oraz zamieszkujących za granicą. W odbudowane w latach 1971 - 1984 mury wmontowano ocalałe fragmenty kamieniarki, sztukaterii, snycerki, relikty malowideł ściennych, a wnętrza wyposażono w uratowane, oryginalne dzieła sztuki.

Zamek jest pomnikiem historii i kultury narodowej. Co roku setki tysięcy zwiedzających czerpią z niego wiedzę historyczną i pogłębiają estetyczną wrażliwość. Jest miejscem wydarzeń kulturalnych i uroczystości państwowych, a także wizyt osobistości życia politycznego.

Apartamenty odtworzone zostały na podstawie materiałów źródłowych, zgodnie z funkcją, jaką pełniły w czasach króla Stanisława Augusta (1764 - 1795). Wnętrza ozdobione są dziełami sztuki uratowanymi z dawnego wyposażenia Zamku Królewskiego, m.in. obrazami Bernarda Belotta zwanego Canaletto, Marcelego Bacciarellego, Jana Bogumiła Plerscha, rzeźbami Andrzeja Le Bruna i Jakuba Monaldiego, brązami Phillipe'a mł. Caffieriego i meblami francuskimi z 2. poł. XVIII wieku. Znaczną część wyposażenia stanowią też dary dla Zamku, m.in. od głów państwa i rządów, a także współcześnie dokonywane zakupy.


 

Wg kategorii: