Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.

Do głównych zadań ministerstwa należą między innymi:

  • opracowanie projektu budżetu państwa w części pozostającej w dyspozycji ministra

  • opieka nad dziedzinami: teatr, muzyka, balet, opera, sztuka estradowa, sztuki plastyczne, literatura, muzealnictwo, kultura ludowa, edukacja kulturalna, amatorski ruch artystyczny, wymiana kulturalna z zagranicą

  • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz opracowywanie ich pod względem formalno-prawnym

  • wykonywanie i koordynacja realizacji zadań wynikających z polityki rządu w zakresie ochrony zabytków

  • inicjowanie działań na rzecz podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej i państwowej

  • opieka i nadzór nad szkolnictwem artystycznym

  • prowadzenie zadań z zakresu polityki audiowizualnej

  • nadzór nad Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych oraz Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Urzędujący minister: Bogdan Zdrojewski (od 16 listopada 2007 roku)


 

Wg kategorii: