Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

 • Bibliografia
 • Filmografia
 • Biogram
 • Adres

The Fryderyk Chopin Institute

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina powołany został ustawą z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina jako państwowa instytucja kultury, podlegająca Ministrowi Kultury. Główne cele i zadania Instytutu określone w ustawie to ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina, w tym:
- Zarządzanie nieruchomościami i innymi rzeczami związanymi z Fryderykiem Chopinem, stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

Instytut podjął szereg programów i projektów takich jak:

 

 • Wieloletni program konferencji naukowych i seminariów.
 • Współdziałanie z Fundacją Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina w publikacji tekstów źródłowych, a także we wprowadzeniu tej edycji do praktyki koncertowej i pedagogicznej.
 • Opracowanie cyklu publikacji naukowych i popularnonaukowych.
 • Powołanie Kapituły Ochrony Wizerunku i Nazwiska Fryderyka Chopina
 • Cykle koncertowe
 • Program stypendialny adresowany do młodych wybitnych pianistów i humanistów.
 • Publikacje płytowe, dokumentujące wybitne wykonania (nagrania) dzieł Fryderyka Chopina.
 • Stworzenie w Internecie http://www.infochopin.pl/%3ca"Chopinowskiego Centrum Informacji, stanowiącego światową platformę wymiany informacji, związanych z dziedzictwem Fryderyka Chopina.

NIFC jest organizatorem dorocznych koncertów z okazji urodzin Fryderyka Chopina (1 III) cyklu koncertowego "Prezentacje Muzyczne w Żelazowej Woli" (maj - wrzesień), niedzielnych koncertów chopinowskich w Żelazowej Woli (maj - wrzesień), niedzielnych koncertów chopinowskich pod Pomnikiem Chopina w Łazienkach Królewskich (maj - wrzesień) oraz festiwalu Chopin i jego Europa (19 sierpnia - 8 września 2006).
Ponadto Narodowy Instytut Fryderyka Chopina odpowiada za organizację
Ogólnopolskich Konkursów Pianistycznych im. F. Chopina (27 listopada - 3 grudnia 2006) oraz Międzynarodowych Konkursów im. F. Chopina w Warszawie (2010 rok).
W skład Rady Programowej Instytutu, której przewodnictwo objęła prof. Irena Poniatowska, weszli wybitni artyści i muzykolodzy, profesorzy.

Dyrektor Instytutu: Grzegorz Michalski.


 

Wg kategorii: