Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (NIFC)

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (NIFC)

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina powołany został ustawą z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina jako państwowa instytucja kultury, podlegająca Ministrowi Kultury. Główne cele i zadania Instytutu określone w ustawie to ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina, w tym:

  • Zarządzanie nieruchomościami i innymi rzeczami związanymi z Fryderykiem Chopinem, stanowiącymi własność Skarbu Państwa

Instytut podjął szereg programów i projektów artystycznych, naukowych i edukacyjnych, takich jak

  • festiwale muzyczne i cykle koncertowe
  • publikacje płytowe, dokumentujące wybitne wykonania dzieł Fryderyka Chopina.
  • "Chopinowskie Centrum Informacji", stanowiące światową platformę wymiany informacji związanych z dziedzictwem Fryderyka Chopina (pl.chopin.nifc.pl)
  • wieloletni program konferencji naukowych i seminariów.
  • program publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym pomnikowego wydania faksymilowego wszystkich zachowanych autografów muzycznych kompozytora
  • współdziałanie z innymi polskimi i światowymi instytucjami chopinowskimi we współtworzeniu przedsięwzięć poświęconych spóściznie i pamięci Chopina i publikacji adresowanych do różnych kręgów odbiorców, od specjalistów naukowców, poprzez melomanów, po szeroki krąg odbiorców.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego "Chopin i jego Europa", dorocznych koncertów jubileuszowych z okazji Urodzin Fryderyka Chopina (1 marca), cyklu koncertowego "Prezentacje Muzyczne w Żelazowej Woli" (maj-wrzesień), niedzielnych koncertów chopinowskich w Żelazowej Woli (maj-wrzesień) oraz niedzielnych koncertów chopinowskich pod Pomnikiem Chopina w Łazienkach Królewskich (maj-wrzesień).

Ponadto Narodowy Instytut Fryderyka Chopina odpowiada za organizację Międzynarodowych Konkursów im. F. Chopina w Warszawie oraz Ogólnopolskich Konkursów Pianistycznych im. F. Chopina.

W skład Rady Programowej Instytutu, której przewodnictwo objęła prof. Irena Poniatowska, weszli wybitni artyści i muzykolodzy.

Dyrektor Instytutu: dr Artur Szklener
 


 

Wg kategorii: