Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Towarzystwo Przyjaźni  Polsko-Izraelskiej

Towarzystwo Przyjaźni  Polsko-Izraelskiej

 

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Izraelskiej powstało oficjalnie niemal jedenaście lat temu. W Warszawie, na pierwszym spotkaniu legalnej organizacji spotkało się pół tysiąca osób! Dzisiaj do Towarzystwa należą tysiące osób, w samej Warszawie jest ich ponad 800... Pomysł powstania organizacji pojawił się jednak dużo, dużo wcześniej. W 1962 roku w prywatnym mieszkaniu na Saskiej Kępie, spotkali się m. in. wielki filozof prof. Tadeusz Kotarbiński, wybitny poeta Antoni Słonimski, znany historyk profesor Władysław Bartoszewski (obecny prezes Towarzystwa), a także radca kulturalny Ambasady Izraela w Polsce Menachem Sharon. Nie udało się wówczas zorganizować legalnie działającego Towarzystwa. Jednak czołowi polscy intelektualiści spotykali się nadal. Kres istnienia "podziemnej" organizacji położyła wojna 6-dniowa 1967 roku.

Oto fragment deklaracji powstałego w 1989 r. TPPI: "udział w pracach i działalności Towarzystwa ma charakter nie tylko organizacyjny, ale nade wszystko moralny, stanowi bowiem akt solidarności ze społecznością żydowską żyjącą zarówno w diasporze jak i w państwie izraelskim, które reprezentuje wobec świata większość współczesnych Żydów."

Działalność Towarzystwa była i zapewne długo jeszcze będzie związana z niezapomnianymi, strasznymi, albo tylko złymi doświadczeniami w stosunkach między obydwu narodami. Cierpliwe wyjaśnianie, rozmowy, dyskusje i wreszcie pomoc w docieraniu do źródeł historycznych to jedna z ważnych form działalności TPPI.

Wielkim zainteresowaniem cieszą się kolejne edycje ogólnopolskiego konkursu na prace magisterskie i doktorskie o problematyce polsko - żydowskiej i izraelskiej. Edukacyjna rola Towarzystwa to nie tylko wystawy, spotkania ze znawcami kultury i historii żydowskiej - stąd i stamtąd, to przede wszystkim organizowanie spotkań młodzieży izraelskiej i polskiej. Odbywają się one najczęściej w warszawskich szkołach, gdzie miejsca jest dużo nie tylko do rozmów, dyskusji, ale także wspólnej zabawy...

Na koniec warto zacytować mądre słowa Miriam Akavii, pisarki i przewodniczącej bratniego Towarzystwa Przyjaźni Izraelsko-Polskiej. Refleksja dotyczy ludzi stamtąd, ale może i stąd...

"...Staramy się historię naszego życia z naszymi polskimi korzeniami obrócić w coś pozytywnego. Staramy się obalać mury obcości ponieważ wiemy z własnego doświadczenia, że z obcości najłatwiej rodzi się nienawiść. Łączy nas wiara w ludzi dobrej woli i wiara w przyjaźń. Łączy nas zamiłowanie do polskiej sztuki i literatury, wspomnienia z dzieciństwa i młodych lat. A wreszcie łączy nas tęsknota za lepszym światem. Za światem, w którym ludzie będą się lepiej rozumieć i szanować."


 

Wg kategorii: