Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Towarzystwo Teorii Muzyki (The Society for Music Theory)

Towarzystwo Teorii Muzyki (The Society for Music Theory)

Towarzystwo Teorii Muzyki zostało założone w 1977 roku. Towarzystwo organizuje doroczne spotkania, wydaje dwa czasopisma ("Music Theory Spectrum" i "Music Theory Online") , sprzyja doskonaleniu osiągnięć naukowych przyznając nagrody za wybitne publikacje w dziedzinie teorii muzyki. Działa również na rzecz wzbogacenia różnorodności naszej dyscypliny i promowania owocnej wymiany między teoretykami muzyki, muzykologami, wykonawcami i uczonymi w innych dziedzinach.


 

Wg kategorii: