Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina (TIFC) istnieje od 1934 roku. Do 1950 roku jako stowarzyszenie pod nazwą Instytut Fryderyka Chopina. Prowadzi różnorodną działalność, której celem jest szerzenie i pogłębianie wiedzy o Fryderyku Chopinie oraz upowszechnianie jego twórczości w kraju i za granicą.

Podstawą działalności Towarzystwa jest ochrona spuścizny po Fryderyku Chopinie. Punktem wyjścia dla całości zbiorów, gromadzonych w Muzeum, Bibliotece, Fototece i Fototece jest Chopin i jego epoka. Zbiory stanowią podstawę naukową dla muzykologów i chopinologów z całego świata. Niezmiernie ważne jest ich uzupełnianie na bieżąco poprzez dary, drogą wymiany i zakupów dokonywanych w kraju i za granicą - na aukcjach organizowanych przez firmy antykwaryczne.

Towarzystwo im Fryderyka Chopina uczestniczy w pracach edytorskich - m.in. Dzieła wszystkie Chopina pod redakcją Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Turczyńskiego i Ludwika Bronarskiego wydane w latach 1949-1961, od roku 1959 - Wydanie Narodowe dzieł Chopina pod red. Jana Ekiera.Ponadto TiFC prowadzi działalność wydawniczą, organizuje imprezy chopinowskie, współpracuje z Kołami i Ośrodkami Chopinowskimi w kraju i za granicą.

Prezes: Kazimierz Gierżod.


 

Rękopisy przechowywane w bibliotece:

Mazurek f-moll [op. 68 nr 4]; Szkic

Wg kategorii: