Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Sociedade Chopin do Brasil

Sociedade Chopin do Brasil

Należy do Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich - IFCS.
Prezesem jest p. Gloria Guerra.


 

Wg kategorii: