Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Société Chopin à Paris

Société Chopin à Paris

Towarzystwo zostało założone w 1911 roku przez Édouarda Ganche, Camille Le Senne et Maurice'a Ravela. Od momentu powstania Towarzystwo kultywuje pamięć o Chopinie i spuściznę po nim. Na historię towarzystwa składają się wydarzenia, które wywarły istotny wpływ na życie muzyczne we Francji. Wśród wydarzeń tych znalazły się prestiżowe koncerty, konferencje, podróże, imprezy literackie, jak również tradycyjne odwiedziny grobu Chopina na cmentarzu Père-Lachaise.

Po drugiej wojnie światowej wraz ze zniknięciem Edouarda Ganche'a (1945 r.) i rozproszeniem jego zbiorów pamiątek po kompozytorze, partytur i manuskryptów Towarzystwo zawiesza działalność. Dopiero w 1979 roku reaktywuje się. Dziś Towarzystwo liczy przeszło 250 członków. Od 1983 roku organizuje coroczny Festiwal Chopinowski, który odbywa się w Orangerie du Parc de Bagatelle.

Towarzystwo należy do Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich - IFCS. Prezesem jest p. Antoine Paszkiewicz.


 

Wg kategorii: