Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Společnost Fryderyka Chopina KaSS

Společnost Fryderyka Chopina KaSS

Pierwsze pomysły założenia Společnost Fryderyka Chopina pojawiły się na początku 1959 roku. Ich inicjatorem była grupa chopinologów na czele z Jaroslavem Simonidesem, Jaroslavem Procházką i Karelem Nejdlą. W latach 50-tych Jaroslav Procházka opublikował pracę On the whole, Prague is a sightly town…, której tytuł został zaczerpnięty z listu Chopina do jego rodziców, napisanego podczas pierwszej wizyty polskiego kompozytora w Pradze w 1829 roku. Wszyscy chopinolodzy połączyli swoje działania na okoliczność obchodów 150 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, uroczyście świętowanych w 1960 roku pod patronatem UNESCO na całym świecie.

Společnost Fryderyka Chopina z siedzibą w Domu Chopina w Mariánské Lázně zostało założone 10 czerwca 1959 roku pod auspicjami Frantiąeka Raucha, najbardziej znaczącego czeskiego pianisty i wykładowcy Akademii Muzycznej w Pradze. W pierwszych latach działalności towarzystwa zostało otworzone w Domu Chopina muzeum jego pamięci.

Najważniejszą działalnością instytucji jest organizacja corocznie od 1960 roku Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego, odbywającego się w każdy trzeci tydzień sierpnia. Każdej edycji towarzyszy również wystawa malarstwa. Ponadto towarzystwo organizuje - co dwa lata - Konkurs Pianistyczny, towarzyszący festiwalowi.

Společnost Fryderyka Chopina jest członkiem Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich. Prezes: Ivan Klànsky.


 

Wg kategorii: