Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Schweizerische Chopin-Geselschaft in Basel

Schweizerische Chopin-Geselschaft in Basel

Schweizerische Chopin-Gesellschaft in Basel zostało założone 26 stycznia 1996 roku w Bazylei. Do jego głównych zadań należy wspieranie artystycznej i naukowej działalności związanej z twórczością i osobą Fryderyka Chopina. Ponadto do najważniejszych działań towarzystwa zaliczyć trzeba promowanie młodych pianistów, także za granicą, czemu służą również stypendia fundowane przez instytucję.

Schweizerische Chopin-Gesellschaft in Basel jest członkiem Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich. Prezesem jest p. Alicja Masan.


 

Wg kategorii: