Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Fundacja Kultury

Fundacja Kultury

Fundacja Kultury jest organizacją pozarządową, stawiającą sobie za cel wspieranie rozwoju kultury i sztuki narodowej. Fundacja wspomaga realizację przedsięwzięć i imprez o najwyższym prestiżu krajowym i międzynarodowym organizowanych w wielkich centrach kultury jak i też inicjatywy lokalne, rodzące się “na prowincjach”.

Podstawowy zakres działań Fundacji obejmuje:

  • wspieranie twórczości artystycznej we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach sztuki oraz wydawnictw i czasopism kulturalnych,
  • udzielanie pomocy przedsięwzięciom pobudzającym rozwój uczestnictwa i aktywności w kulturze i edukacji kulturalnej,
  • wspomaganie inicjatyw służących ochronie dziedzictwa narodowego.

Misją Fundacji Kultury jest zarówno promocja różnorodnych programów, projektów twórczych i dzieł wzbogacających życie kulturalne o nowe wartości – jak i wspomaganie przedsięwzięć służących podtrzymaniu najcenniejszych tradycji kultury narodowej, pomoc w udostępnianiu wartości sprawdzonych i trwałych. Fundacja promuje zjawiska niekonwencjonalne, inicjujące proces poszukiwania nowych form wyrazu artystycznego oraz nowych form obecności sztuki w społeczeństwie. Służąc pomocą w ochronie dziedzictwa narodowego Fundacja dąży do utrwalania wartości wyrosłych z tradycji wielonarodowej Rzeczpospolitej – tolerancji, otwartości na dialog i kulturę innych narodów i państw.

Fundacja Kultury udziela pomocy organizacjom i instytucjom kulturalnym i artystycznym oraz artystom z terenu całego kraju.

 

 


 

Wg kategorii: