Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Fundacja Paderewski in Memoriam

Fundacja Paderewski in Memoriam

Długoletnia działalność koncertowa, jak również zainteresowanie przedstawicieli świata businessu i kultury okazane idei rozpowszechniania postaci Wielkiego Polaka, Artysty, człowieka ze wszech miar godnego szacunku współczesnych - symbolu XX wieku zarówno w sferze kultury jak i polityki, zaowocowały w 1996 roku powstaniem FUNDACJI PADEREWSKI IN MEMORIAM.

Działalność Fundacji obejmuje:popularyzowanie postaci i dorobku Ignacego Jana Paderewskiego, organizowanie wystaw, dokumentujących życie i twórczość Mistrza, przybliżających także Jego niepodważalne zasługi jako Męża Stanu, przygotowywanie sympozjów, kursów, koncertów, publikacji, nagrań muzycznych (wydana przez Fundację we współpracy z firmą DUX płyta w wykonaniu Stefanii Toczyskiej i Jeffa Cohena otrzymała nominację do nagrody Fryderyk '2000), realizowanie tak prestiżowych przedsięwzięć, jak kolejne Festiwale muzyczne Dni I.J.Paderewskiego, promowanie młodych, utalentowanych artystów, utrzymywanie tematycznych kontaktów z Polonią, zwłaszcza amerykańską, przybliżanie dorobku artystycznego Polaków żyjących za granicą, organizowanie koncertów prezentujących zapomniane dzieła kompozytorów polskich m.in. P. Rytla, L.M. Rogowskiego, J. Hoffmana, A. Tansmana i innych. 
Fundacja współpracuje również z wieloma pokrewnymi instytucjami w Polsce i za granicą m.in. z Société Paderewski w Morges, Muzeum Polskim w Rapperswillu, Muzeum Polskim w Chicago, organizatorami Festiwalu Paderewskiego w Paso Robles, Van Cliburn International Piano Competition, Narodową Fundacją Kultury Taipei. 
W uznaniu szczególnych zasług w propagowaniu postaci i twórczości I.J.Paderewskiego Fundacja przyznaje okolicznościowy medal Paderewski in Memoriam. Honorowymi laureatami są m.in.: Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezes Narodowego Banku Polskiego; Leszek Mizieliński, Wiceprezydent m.st. Warszawy; Alicia de Larrocha; Adam Makowicz; Mischa Maisky.

 


 

Wg kategorii: