Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Sekcja Fundacji Kościuszkowskiej w Nowej Anglii

Sekcja Fundacji Kościuszkowskiej w Nowej Anglii

Sekcja Fundacji Kościuszkowskiej w Nowej Anglii została powołana w styczniu 1997 by propagować misję Fundacji, jaką jest rozwijanie stosunków i zrozumienia między Stanami Zjednoczonymi i Polską oraz pogłębianie rozumienia kultury i historii polskiej w Ameryce poprzez imprezy kulturalne, stypendia i dotacje edukacyjne. To znaczące wydarzenie stało się możliwe dzięki hojności nieżyjącego już Josepha Krzepki z Three Rivers, MA, który ustanowił fundusz w Fundacji Kościuszkowskiej wyłącznie w celu utworzenia Sekcji Fundacji zlokalizowanej w zachodnim Massachusetts. Realizacje tego celu uczczono w maju 1997 koncertem inauguracyjnym w wykonaniu Elsner Quartet, grupy młodych muzyków z Polski, który wystąpił przed entuzjastyczną publicznością w Elms College, Chicopee, MA. Elms College również przyczynił się do powstania nowej Sekcji Fundacji Kościuszkowskiej ofiarowując wiedzę i doświadczenie swoich pracowników naukowych oraz udostępniając swe obiekty dla potrzeb imprez. Z radością oczekujemy długiej i produktywnej współpracy w organizowaniu i prezentowaniu polskich programów edukacyjnych i kulturalnych.

Od chwili jej powstania członkowie i przyjaciele Fundacji Kościuszkowskiej w Nowej Anglii mieli wielokrotnie okazję uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, jak również obserwować nasze wysiłki w wspieraniu imprez kulturalnych oraz nasze sukcesów.

Ikony Europy to stowarzyszenie non profit z siedzibą w Brukseli w Belgii. Wykorzystujemy wielką kulturę jako platformę dialogu i inspiracji odzwierciedlającą współczesne problemy.

Ikony sztuki, muzyki, literatury i nauki stymulują wymianę idei i wiedzy na temat współczesnych zagadnień, takich jak tożsamość Europy, stosunki transatlantyckie ponad granicami oraz walkę z gruźlicą i innymi chorobami zakaźnymi. W tym kontekście temat życia oraz spuścizny CHOPINA zyskują szczególnie ważne miejsce w naszej pracy. Chopin 2010 będzie kamieniem milowym w naszej działalności.


 

Wg kategorii: