Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej powstało w 1923 roku.
Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, organizacji afiliowanej przy UNESCO, zrzeszającej ponad 40 państw.
Towarzystwo zajmuje się popularyzacją najnowszej twórczości kompozytorskiej. Jego członkami są wybitni kompozytorzy, wykonawcy, muzykolodzy oraz miłośnicy nowej muzyki.
PTMW jest najstarszym i najważniejszym stowarzyszeniem tego typu w Polsce, o blisko 80-letniej historii.
Pierwszym prezesem PTMW był Karol Szymanowski. Funkcję tę pełnili także Zbigniew Drzewiecki, Artur Malawski, Witold Lutosławski, Włodzimierz Kotoński i Zygmunt Krauze. Obecnie prezesem PTMW jest kompozytor i dyrygent, Jacek Rogala.
Wśród honorowych członków stowarzyszenia są m.in. Elżbieta Chojnacka, Henryk Mikołaj Górecki, Włodzimierz Kotoński, Wojciech Kilar, Jan Krenz, Józef Patkowski, Krzysztof Penderecki, Bogusław Schaeffer.

Cykliczne wydarzenia muzyczne organizowane przez PTMW:

 • Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Kazimierza Serockiego (od 1984)
 • Międzynarodowe Wakacyjne Kursy dla Młodych Kompozytorów (od 1980)
 • Festiwal Audio Art (od 1993)
 • Konkurs Muzyki XX Wieku dla Młodych Wykonawców (od 1992)
 • Festiwal Passage - Panorama Muzyki XX Wieku (od 1997)
 • Festiwal Mistrzowie Muzyki XX Wieku - Takemitsu Days i Kagel Days (od 1992)

Działalność koncertowa w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz w Galerii Sztuki Współczesnej "Zachęta" w Warszawie. Dzięki przynależności do Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej stowarzyszenie zajmuje się również promocją polskiej muzyki za granicą (należy do Międzynarodowej Konferencji Promotorów Nowej Muzyki). Największym sukcesem PTMW było zorganizowanie w 1992 roku dorocznego festiwalu MTMW Światowe Dni Muzyki (ISCM World Music Days). Festiwal ten jako jedyne do tej pory polskie wydarzenie kulturalne został nominowany do prestiżowej International Classical Music Award.

PTMW było również, wspólnie z Telewizją Polską, producentem cyklu 20 filmów "Cisza i Dźwięk" prezentujących najwybitniejszych twórców naszego wieku z całego świata.
Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej jest stowarzyszeniem nie prowadzącym działalności gospodarczej.

MIĘDZYNARODOWY KONKURS KOMPOZYTORSKI IM. K. SEROCKIEGO.


 Konkurs organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej od 1984 roku co trzy lata, od 1996 - co dwa lata. Przedmiotem każdego konkursu jest utwór na inną obsadę wykonawczą. Konkurs jest otwarty dla kompozytorów wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku. Od początku istnienia cieszy się dużym zainteresowaniem twórców z całego świata.
Wśród jurorów gościliśmy dotychczas m.in. Gilberta Amy, Włodzimierza Kotońskiego, Marka Kopytmana, Witolda Lutosławskiego, François-Bernarda Mâche, Siegfrieda Matthusa, Krzysztofa Pendereckiego, Dietera Schnebla, Marka Stachowskiego.
Fundatorami nagród (10.000 dolarów) są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja Kultury, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Moeck Verlag i Pani Zofia Serocka.
Przedmiotem VIII Konkursu, który ogłoszony zostanie w marcu 2001 roku, a rozstrzygnięty w marcu 2002 roku, będzie utwór na orkiestrę o składzie obejmującym od 20 do 55 instrumentów, wyłonionych z orkiestry symfonicznej (Polska Orkiestra Radiowa).
Nadesłane kompozycje oceniać będzie międzynarodowe jury: Zygmunt Krauze (przewodniczący, Polska), Elliott Schwartz (USA), Dubravko Detoni (Chorwacja), Sukhi Kang (Korea Płd.) oraz Grażyna Pstrokońska-Nawratil (Polska). Koncert Laureatów Konkursu tradycyjnie odbędzie się w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, w czerwcu 2002 roku i będzie transmitowany na antenie Polskiego Radia oraz zaoferowany do odtworzenia rozgłośniom Europejskiej Unii Radiowej.

KONKURS MUZYKI XX WIEKU DLA MŁODYCH WYKONAWCÓW


Odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów średnich szkół muzycznych oraz studentów akademii muzycznych.
Nagrody dzielone są między laureatów i ich pedagogów. Przyznawane są także nagrody dla akompaniatorów (uczniów lub studentów).
Fundatorem Nagród - Stypendiów jest Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga (w roku 2001 suma nagród wynosiła 59.000 zł.)
Celem konkursu jest wprowadzenie do programów nauczania muzyki XX wieku i tym samym jej popularyzacja. Uczestnicy wykonują najbardziej wartościowe utwory reprezentujące różnorodne style i techniki kompozytorskie, a szczególny nacisk położony jest na muzykę powstałą po 1970 r. Ponadto Konkurs stwarza szansę na znalezienie i wypromowanie młodych, zdolnych muzyków oraz na ich promocję (zapraszanie laureatów do udziału w innych projektach PTMW).
Konkurs odbywa się w trzech etapach. Pierwszym są eliminacje w szkołach i uczelniach muzycznych. Drugim i trzecim (finały) są przesłuchania w Domu Pracy Twórczej MKiDN Radziejowicach. Uczestników ocenia pięcioosobowe Jury złożone z wykonawców, kompozytorów, dyrygentów i muzykologów nie związanycyh ze szkolnictwem muzycznym.
Koncert finałowy Konkursu organizowany jest w Filharmonii Narodowej w Warszawie, rejestrowany jest przez Program 2 PR oraz relacjonowany przez TVP.

MIĘDZYNARODOWE KURSY DLA MŁODYCH KOMPOZYTORÓW


Organizowane są corocznie od 1980 roku, początkowo w Kazimierzu Dolnym, obecnie w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach pod Warszawą. Są bardzo ważnym wydarzeniem w środowisku artystycznym i cieszą się zasłużoną renomą.
Jako wykładowców zapraszamy wybitnych kompozytorów, instrumentalistów i przedstawicieli współczesnego życia muzycznego zarówno z kraju jak i zagranicy. Zapewniamy uczestnikom możliwie najwyższy poziom nauczania i zróżnicowane formy przekazu - warsztaty, wykłady, zajęcia indywidualne, koncerty.
Głównym celem kursów jest zapewnienie uczestnikom kontaktu z wybitnymi osobistościami świata muzyki współczesnej oraz wymiana kulturalna i integracja między młodymi kompozytorami polskimi i studentami uczelni zagranicznych.
Dotychczas wykładali na naszych kursach Louis Andriessen, Osvaldas Balakauskas, Martin Bresnick, Sylvano Bussotti, Paul-Heinz Dittrich, Stefan Kisielewski, Zygmunt Krauze, Hanna Kulenty, Witold Lutosławski, Paul Patterson, Krzysztof Penderecki, Bogusław Schaeffer, Makoto Shinohara, Paweł Szymański, Frances-Marie Uitti, Krzysztof Zanussi, Iannis Xenakis i wielu innych.
Zwyczajowo każdego roku oprócz tradycyjnych warsztatów kompozytorskich, blok zajęć poświęcony jest jednemu tematowi wiodącemu. W ciągu ostatnich kilku lat szczegółowo zajmowano się m. in. muzyką filmową, rytmem, głosem ludzkim traktowanym jako instrument muzyczny, muzyką kultur pozaeuropejskich, a także operą i teatrem muzycznym.

KONCERTY PTMW


Organizowane są w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz w Galerii Sztuki Współczesnej "Zachęta" w Warszawie.

Programowane są w sposób szczególny, zawierają bowiem:

 • utwory XX wieku należące już do klasyki repertuarowej, jak i utwory zapomniane, odkrywane na nowo, wykonywane rzadziej, a także kompozycje najnowsze powstałe już w XXI wieku,
 • utwory kompozytorów polskich i zagranicznych,
 • utwory solowe i kameralne, na typowe i nietypowe obsady wykonawcze.

Jednocześnie staramy się zderzać w nich:

 • różnorodne szkoły interpretacyjne,
 • różne pokolenia (obok artystów zespołów o ustalonej renomie występują artyści młodzi, rozpoczynający swe życie artystyczne, m. in. laureaci konkursów PTMW).

 

FESTIWAL AUDIO ART


Organizowany jest od 1993 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie pod artystycznym kierownictwem Anny Doroty Władyczki i Krzesimira Dębskiego. Przedstawia wydarzenia należące do awangardy muzyki współczesnej - Audio Art to koncerty i projekty multimedialne, instalacje i performance, muzyka elektroniczna i muzyka improwizowana, ale również wykorzystanie instrumentów własnej konstrukcji lub instrumentów midi.
Występujący na festiwalu twórcy często odnoszą się do pozamuzycznych środków wyrazu, wykorzystują motywy muzyki rozrywkowej bądź klasycznej. Dzięki temu odbiór tej dziedziny sztuki wydaje się łatwiejszy niż percepcja głównego nurtu muzyki współczesnej, a krąg odbiorców jest szerszy. Produkcje Audio Art spełniają zatem również ważną funkcję edukacyjną i popularyzatorską.

Zródło: www.ptmw.art.pl


 

Wg kategorii: