Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach Zdroju

Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach Zdroju

Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach Zdroju powstała w 1989 roku, aby podtrzymać i rozwijać tradycje chopinowskie datujące się od połowy XIX wieku. Robi to skutecznie, kontynuując pracę poprzedników. Organizuje Międzynarodowe Festiwale Chopinowskie w Dusznikach Zdroju. Gromadzone są archiwalia, fotografie, medale pamiątkowe; ostatnio wydana została historia tradycji chopinowskich w Dusznikach Zdroju napisana przez historyków i muzykologów; archiwizuje się nagrania koncertów na taśmach video i audio w technice cyfrowej. Powstaje Międzynarodowe Centrum Chopinowskie, gdzie będą organizowane klasy mistrzowskie, sympozja itp.

Prezes Zarządu: Andrzej Merkur
Członkowie Zarządu: Andrzej Banaszewski, Jan Lipiec, Wiktor Wolfson
Aktualny skład Rady Fundacji:
prof. dr hab.Irena Poniatowska - Przewodnicząca Rady
Członkowie Rady:
Jolanta Bork, Henryk Gołebiewski, Katarzyna Kałek, prof. dr hab. Leon Kieres, Peter Otto, Zofia Owińska, Piotr Parzyński, Anna Skulska, Jerzy Szymańczyk, Grzegorz Średziński.


 

Wg kategorii: