Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Deutsche Chopin-Gesellschaft e.V. - Geschäftsstelle Cottbus

Deutsche Chopin-Gesellschaft e.V. - Geschäftsstelle Cottbus

Deutsche Chopin-Gesellschaft e.V. powstało w 1962 roku jako Chopin-Gesellschaft der DDR. Wkrótce po zjednoczeniu Niemiec przyjęło obecną nazwę, a jego prezesem został prof. Karl-Heinz Pick. W 1990 roku nastąpiło ukonstytuowanie się towarzystwa w Cottbus. Do podstawowej jego działalności należy organizacja koncertów, konkursów oraz konferencji związanych tematycznie z osobą i twórczością Fryderyka Chopina.

Deutsche Chopin-Gesellschaft e.V. jest członkiem Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich.

Przewodniczącym jest  Bernd Weinreich.


 


 

Wg kategorii: