Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

Musica Iagellonica

Musica Iagellonica

Affetti musicologici : księga pamiątkowa z afektem ofiarowana profesorowi Zygmuntowi Marianowi Szweykowskiemu w 70. rocznicę urodzin (Pod redakcją)

Redaktor: Poźniak Piotr

Data wydania: 1999

Miejsce wydania: Kraków

Szczegóły


Chopin and his Work in the Context of Culture. Studies (Pod redakcją)

Redaktor: Poniatowska Irena

Data wydania: 2003

Miejsce wydania: Kraków

Szczegóły


Chopin w oczach swoich uczniów (Książka)

Autor: Eigeldinger Jean-Jacques

Data wydania: 2000

Miejsce wydania: Krakw

Szczegóły


Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian : studia (Pod redakcją)

Redaktor: Bartkowski Bolesław, Czekanowska Anna

Data wydania: 1995

Miejsce wydania: Kraków

Szczegóły


Historia i interpretacja muzyki : z badań nad muzyką od XVII do XIX wieku (Książka)

Autor: Poniatowska Irena

Data wydania: 1993

Miejsce wydania: Kraków

Szczegóły


Integracja strukturalna w świetle przemian stylu Chopina (Książka)

Autor: Tuchowski Andrzej

Data wydania: 1996

Miejsce wydania: Kraków

Szczegóły


Muzykolog wobec dzieła muzycznego : praca dedykowana doktor Elżbiecie Dziębowskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (Pod redakcją)

Redaktor: Dobrzańska-Fabiańska Zofia, Woźna-Stankiewicz Małgorzata

Data wydania: 1999

Miejsce wydania: Kraków

Szczegóły


Przemiany stylu Chopina (Pod redakcją)

Redaktor: Gołąb Maciej

Data wydania: 1993

Miejsce wydania: Kraków

Szczegóły


Szkice do metody gry fortepianowej (Książka)

Autor: Chopin Fryderyk

Data wydania: 1995

Miejsce wydania: Kraków

Szczegóły


Various Foreground Forms of Simple Middleground Pattern in Music of Fryderyk Chopin (Artykuł)

Redaktor: Poniatowska Irena, Szklener Artur

Data wydania: 2003

Szczegóły


Wariacje i technika wariacyjna w twórczości Chopina (Książka)

Autor: Chechlińska Zofia

Data wydania: 1995

Miejsce wydania: Kraków

Szczegóły

Wg kategorii: