PIERWODRUKI Pierwodruki

2 Walce: As-dur i Es-dur [+]

Miejsce wydania: Niemcy, Lipsk; wydawnictwo: Breitkopf & Härtel

Data wydania: 1902

Szczegóły


Dwa Polonezy [op. posth.] [+]

Miejsce wydania: Niemcy, Berlin; "Die Musik" nr 8

Data wydania: X 1908

Szczegóły


Trzy Mazury i Adagio [+]

Miejsce wydania: Polska, Poznań; wydawnictwo: Leitgeber

Data wydania: 5 I 1875

Szczegóły


Nokturn c-moll i Largo Es-dur [+]

Miejsce wydania: Polska, Warszawa; wydawnictwo: Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

Data wydania: 1938

Szczegóły


Cantabile B-dur [op. posth.]

Miejsce wydania: Polska, Warszawa; "Muzyka" nr 4/6

Data wydania: 1931

Szczegóły


Jakież kwiaty, jakie wianki (Mazur G-dur z albumu Hanki), słowa I. Maciejowski [op. posth.]

Miejsce wydania: Czechy, Dalibor

Data wydania: 1879

Szczegóły


Fuga a-moll [op. posth.]

Miejsce wydania: Niemcy, Lipsk; wydawnictwo: Breitkopf & Härtel

Data wydania: 1898

Szczegóły


Mazurek As-dur (z albumu M. Szymanowskiej) [op. posth.]

Miejsce wydania: Polska, Warszawa; wydawnictwo: Gebethner i Wolff

Data wydania: 1930

Szczegóły


Mazurek B-dur [op. posth.]

Miejsce wydania: Ukraina, Lwów; "Lamus" zeszyt II

Data wydania: 1909

Szczegóły


Mazurek C-dur [op. posth.]

Miejsce wydania: Niemcy, Moguncja; wydawnictwo: Les Fils de B. Schott

Data wydania: 1870

Szczegóły


Moderato E-dur [op. posth.]

Miejsce wydania: Polska, Warszawa; "Świat" nr 23

Data wydania: 4 VI 1910

Szczegóły


Polonez As-dur [op. posth.]

Miejsce wydania: Polska, Warszawa; wydawnictwo: Gebethner i Wolff

Data wydania: 1901

Szczegóły


Polonez As-dur [op. posth.]

Miejsce wydania: Polska, Warszawa; "Nowości Muzyczne" nr 3

Data wydania: III 1909

Szczegóły


Polonez B-dur [op. posth.]

Miejsce wydania: Polska, Warszawa; "Nowości Muzyczne" nr 3

Data wydania: III 1910

Szczegóły


Polonez b-moll [op. posth.]

Miejsce wydania: Niemcy, Lipsk; wydawnictwo: Breitkopf & Härtel

Data wydania: 1880

Szczegóły


Polonez b-moll [op. posth.]

Miejsce wydania: Polska, Warszawa; "Echo Muzyczne" nr 12

Data wydania: 1881

Szczegóły


Polonez Ges-dur [op. posth.]

Miejsce wydania: Niemcy, Moguncja; wydawnictwo: Les Fils de B. Schott

Data wydania: 1870

Szczegóły


Polonez gis-moll [op. posth.]

Miejsce wydania: Niemcy, Moguncja; wydawnictwo: Les Fils de B. Schott

Data wydania: IX 1864

Szczegóły


Polonez gis-moll [op. posth.]

Miejsce wydania: Polska, Warszawa; wydawnictwo: Josef Kaufmann

Data wydania: 1864

Szczegóły


Presto con leggierezza As-dur [op. posth.]

Miejsce wydania: Szwajcaria, Genewa; wydawnictwo: Édition Henn

Data wydania: 1919

Szczegóły


Sostenuto Es-dur [op. posth.]

Miejsce wydania: Wielka Brytania, Londyn; wydawnictwo: Francis, Day & Hunter Ltd.

Data wydania: IV 1955

Szczegóły


Walc a-moll [op. posth.]

Miejsce wydania: Francja, Paryż; wydawnictwo: Éditions Richard-Masse

Data wydania: 1955

Szczegóły


Walc E-dur [op. posth.]

Miejsce wydania: Ukraina, Lwów; wydawnictwo: Towarzystwo Muzyczne we Lwowie

Data wydania: 1861

Szczegóły


Walc e-moll [op. posth.]

Miejsce wydania: Niemcy, Moguncja; wydawnictwo: Les Fils de B. Schott

Data wydania: VII 1868

Szczegóły


Wariacje A-dur ("Warianty") [op. posth.]

Miejsce wydania: Polska, Warszawa; "Echo Muzyczne" nr 5

Data wydania: 1881

Szczegóły

 
Kraj Wydawnictwo
 -  Rok wydania