PIERWODRUKI pierwodruki

Wariacje A-dur ("Warianty") [op. posth.]

Tytuł: Fr. Chopin, Souvenir de Paganini

Strona tytułowa:
WYDAWNICTWA|ECHA|MUZYCZNEGO|...|Fr. Chopin, Souvenir de Paganini 37 1/2|WARSZAWA.|Skład główny w Redakcji "Echa Muzycznego"|Ulica Sienna No. 13.|Dozw. Cenzuroju Warszawa 26 fiewrala 1881.|w lit. Mękarskiego 38 Krakowskie Przedm. W Warszawie. Echo Muz. No. 5

Data wydania: 1881

Miejsce wydania: Polska, Warszawa

Czasopismo: "Echo Muzyczne" nr 5

Liczba stron: 8


Uwagi:

[strony 33-40]. Utwór, przygotowany do druku przez redaktora czasopisma J. Kleczyńskigo, nie włączony do wydania zbiorowego dzieł Chopina publikowanego przez Gebethnera i Wolffa realizowanego pod redakcją Kleczyńskiego, pozostawał przez dłuższy czas nie znany szerszemu ogółowi, mimo że włączono go do XIII tomu wydania PWM-IFC. Dowodem tego może być publikacja: Souvenir de Paganini w 1956 w serii Classical Discoveries w londyńskim wydawnictwie Elkin & Co. 
Kraj Wydawnictwo
 -  Rok wydania